Samokontrola glikemii w cukrzycy typu 2 – tylko w wybranych sytuacjach

R.M. Reynolds i M.W.J. Strachan – Home blood glucose monitoring in type 2 diabetes BMJ 2004;329:754
Nie milknie dyskusja na temat potrzeby samokontroli glikemii w cukrzycy typu 2., tym bardziej, że niesie to za sobą istotne konsekwencji ekonomiczne. W Wielkiej Brytanii roczne wydatki na paski do oznaczania glukozy przewyższają o 40% koszty leczenia pochodnymi sulfonylomocznika.

Na łamach British Medical Journal Rebecca M. Reynolds i Mark W.J. Strachan w komentarzu redakcyjnym przedstawiają argumenty za i przeciw samokontroli glikemii w cukrzycy typu 2. Pretekstem do podsumowania stało się opublikowanie w lipcu 2003 oświadczenie czołowej brytyjskiej organizacji pozarządowej dla chorych na cukrzycę – Diabetes UK. Czytamy w nim o potrzebie zapewnienia chorym na cukrzycę typu 2. możliwości oznaczania stężeń glukozy w warunkach domowych, w zależności od indywidualnych potrzeb klinicznych, co sprzyjać będzie odpowiedniej modyfikacji leczenia lub zmianie stylu życia.

Zdaniem autorów komentarza nie ma rozbieżności poglądów co do grupy chorych na cukrzycę typu 2. leczonych insuliną, nie ustalono natomiast jednolitej strategii dla chorych leczonych doustnymi lekami hipoglikemizującymi.

Częste, rutynowe pomiary glikemii, pomimo wymienionych wyżej korzyści, mogą być także przyczyną lęku, niepokoju i depresji, wywierając negatywny wpływ na jakość życia. Wystarczyłoby oznaczanie poziomu HbA1c 4 x w ciągu roku.

Domowe pomiary stężeń glukozy mogą przynieść natomiast wymierne korzyści w przypadku terapii sterydami, towarzyszącej choroby, ciąży, przy modyfikacji leczenia doustnego, w celu wykrycia hiperglikemii poposiłkowej, w wykrywaniu i zapobieganiu hipoglikemi.

Problem podniesiony przez Diabetes UK wymaga według autorów nie tyle ustaleń w formie konsensusu, co randomizowanych badań i przyjęcia zasady oceny efektywności kosztów dla pomiarów glikemii w cukrzycy typu 2., podobnie jak w przypadku środków farmakologicznych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-10-02

0 replies on “Samokontrola glikemii w cukrzycy typu 2 – tylko w wybranych sytuacjach”