Przedwczesna choroba niedokrwienna serca u rodzeństwa – ważny czynnik ryzyka

Khurram Nasir i wsp – Coronary artery calcification and family history of premature Coronary Heart Disease. Sibling history is more strongly associated than parental history Circulation 2004;110:2150
Wywiad rodzinny przedwczesnej choroby niedokrwiennej serca (CAD) jest niezależnym czynnikiem ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych. Wyniki badań sugerują, że bardziej narażeni są ci spośród bezobjawowych dorosłych, których rodzeństwo, a nie rodzice, mieli przedwczesną postać CAD.

Khurram Nasir i wsp. badali taką zależność wykorzystując tomografię wiązki elektronów i stwierdzane na jej podstawie uwapnienie tętnic wieńcowych (Coronary Artery Calcium – CAC). Autorzy pracy dowiedli, że wśród 8549 badanych istniały istotne statystycznie różnice w występowaniu CAC.

Uwapnienie tętnic znaleziono jedynie u 55% mężczyzn, którzy nie mieli choroby wieńcowej w wywiadzie rodzinnym, u 64% mężczyzn, których rodzice mieli rozpoznaną CAD oraz u 78%, których rodzeństwo miało CAD (p<0.0001). Znamienne statystycznie różnice odnotowano także u kobiet (odpowiednio: 27%, 36% oraz 56%; p<0.0001).

Praca może zatem pomóc w wyłonieniu osób z subkliniczną postacią CAD, u których ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych jest podwyższone i u których agresywnie prowadzona prewencja pierwotna może przynieść korzyść. Autorzy proponują u pacjentów w średnim wieku, z przedwczesną CAD w wywiadzie rodzinnym (zwłaszcza w odniesieniu do rodzeństwa) nieiwazyjną diagnostykę dla oceny zaawansowania zmian miażdżycowych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-10-12

0 replies on “Przedwczesna choroba niedokrwienna serca u rodzeństwa – ważny czynnik ryzyka”