Stosunek leptyna/adyponektyna – wskaźnik aterogenności u osób otyłych z cukrzycą

Noriko Satoh i wsp – Leptin-to-adiponectin ratio as a potential atherogenic index in obese type 2 diabetic patients Diabetes Care 2004;27:2488
Badania nad otyłością wykazały, że tkanka tłuszczowa pełni rolę ważnego narządu wydzielania wewnętrznego. Leptyna i adyponektyna, dwie najbardziej znane substancje biologicznie czynne przez nią wydzielane, regulują łaknienie, zawiadują procesami metabolizmu kwasów tłuszczowych, zużycia energii, a także wpływają na remodeling naczyń i tworzenie neointimy.

Udowodniono, że podwyższony poziom leptyny prowadzi do otyłości i związanych z nią powikłań naczyniowych. Adyponektyna pełni rolę ochronną. Noriko Satoh i wsp. na podstawie badania opublikowanego w Diabetes Care proponują wykorzystanie współczynnika poziomu leptyny do adyponektyny (wskaźnik leptyna/adyponektyna), jako markera aterogenności u pacjentów otyłych z cukrzycą typu 2.

W badanej przez nich grupie 158 chorych z cukrzycą, podgrupa chorych z otyłością (BMI ≥ 25.0 kg/m2) liczyła 60 osób. Wskaźnikiem zmian miażdżycowych w cytowanym badaniu była prędkość fali tętna rejestrowana w tętnicach obwodowych (PWV).

Autorzy pracy udowodnili, że dla chorych z otyłością, PWV koreluje dodatnio ze wskaźnikiem leptyna/adyponektyna (r= 0.308, p=0.0182), podczas gdy takiej korelacji nie znaleziono dla obu tych substancji analizowanych osobno.

Zdaniem autorów wskaźnik leptyna/adyponektyna może być zatem uznany za marker aterogenności u osób otyłych z cukrzycą.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2004-10-19

0 replies on “Stosunek leptyna/adyponektyna – wskaźnik aterogenności u osób otyłych z cukrzycą”