Ogólnokrajowy program przeciwdziałania depresji i jej skutkom – wstępne dane z Australii

Ian B. Hickie – Reducing the burden of depression: are we making progress in Australia? A coordinated population health response MJA 2004;181:S4
W Medical Journal of Australia opublikowano artykuł podsumowujący pierwsze lata ogólnokrajowego programu przeciwdziałania depresji i jej skutkom wśród mieszkańców Australii.

Wstępny etap wieloletniej interwencji zyskał nazwę “beyondblue” i został rozpoczęty w 2000 roku. Beyondblue miał nagłośnić problem depresji. Był również forpocztą zasadniczej części programu, nazwanej Better Outcomes in Mental Health Care (BOiMHC) i rozpoczętej w 2001 roku.

Wstępna ocena skuteczności beyondblue jest bardzo dobra. W 2002 roku, 27% Australijczyków kojarzyła tę nazwę z ogólnokrajową inicjatywą związaną z depresją. W tym samym roku aż 61% mieszkańców tego kraju zauważało objawy depresji u osób ze swojego otoczenia lub u siebie.

Inicjatywa wzbudziła żywe zainteresowanie ze strony mediów. W ciągu 37 miesięcy stronę internetową beyondblue odwiedzano niemal 6 45 000 razy. Społeczność osób wypowiadających się na forum dotyczącym depresji (blueVoices) zaczęto postrzegać jako liczącą się grupę pacjentów.

Wolny dostęp do specjalistycznego leczenia depresji staje się standardowym punktem polis ubezpieczeniowych. Znacząco zwiększyły się środki finansowe na badania dotyczące profilaktyki i leczenia depresji, tak w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, jak i w ośrodkach specjalistycznych.

W programie BOiMHC uczestniczy obecnie 15% lekarzy pierwszego kontaktu. Wyniki pierwszych badań nad skutecznością interwencji wskazują, że jest ona zadowalająca, a jakość opieki nad osobami z grup ryzyka depresji i chorymi poprawia się.

Omawiana inicjatywa jest unikalna w skali ogólnoświatowej. Dotychczasowe, nieliczne próby wprowadzenia podobnych programów (na przykład w Wielkiej Brytanii) zakończyły się umiarkowanym powodzeniem. Z tym większą uwagą warto śledzić dalszy ciąg programu australijskiego.

Opracowane na podstawie: Medical Journal of Australia / 2004-10-04

0 replies on “Ogólnokrajowy program przeciwdziałania depresji i jej skutkom – wstępne dane z Australii”