Czy ryzyko rozwoju cukrzycy zależy od czynników psychospołecznych?

Meena Kumari, Jenny Head, Michael Marmot – Prospective study of social and other risk factors for incidence of type 2 diabetes in the Whitehall II Study Arch Intern Med 2004;164:1873
Od niedawna wiadomo, że czynnikami ryzyka choroby wieńcowej (CAD) są czynniki psychospołeczne: depresja, wykonywanie zawodu o niskim statusie społecznym czy niewystarczające wsparcie społeczne. Mniej jest danych na temat zależności pomiędzy występowaniem cukrzycy typu 2. a uwarunkowaniami społecznymi.

Ocena taka była celem opublikowanej w Archives of Internal Medicine analizy badania Whitehall II. W latach 1985-1999, na grupie 10 308 osób wyjściowo w wieku 35-55 lat, prowadzono prospektywną ocenę występowania cukrzycy typu 2. Badanie wykazało, że wykonywanie zawodu o niższym statusie społecznym wiąże się z częstszym występowaniem cukrzycy (dla mężczyzn: OR 2.9; 95% CI, 1.9-4.4; dla kobiet: OR 1.7; 95% CI, 0.8-3.7).

Niższy status kojarzył się z występowaniem klasycznych czynników ryzyka cukrzycy (jak BMI, styl życia), jednak u mężczyzn zależność ta nie wyjaśniała w pełni zwiększonego ryzyka rozwoju cukrzycy. Wskazuje to na istnienie dodatkowych czynników łączących niski status społeczny z cukrzycą. Wśród badanych uwarunkowań psychospołecznych związek taki wykazały: brak równowagi relacji “wysiłek-nagroda” (effort-reward) oraz objawy depresji.

Zdaniem autorów omawiana praca po raz pierwszy wykazała związek ryzyka rozwoju cukrzycy typu 2 z pozycją społeczną (u mężczyzn częściowo niezależny od klasycznych czynników ryzyka).

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-09-27

0 replies on “Czy ryzyko rozwoju cukrzycy zależy od czynników psychospołecznych?”