Dieta śródziemnomorska i styl życia a 10-letnia śmiertelność w podeszłym wieku-projekt HALE

Kim T B Knoops i wsp – Mediterranean diet, lifestyle factors, and 10-year mortality in elderly European men and women. The HALE project JAMA 2004;292:1433
Jak podkreślają autorzy pracy opublikowanej w Journal of the American Medical Association (JAMA), wraz z wydłużeniem oczekiwanej długości życia, wiodącymi przyczynami zgonów stały się choroby układu sercowo-naczyniowego i nowotwory, które w krajach uprzemysłowionych odpowiedzialne są za 75% zgonów u osób po 65 roku życia. W tym kontekście szczególnego znaczenia dla osób w podeszłym wieku nabiera dieta i styl życia.

Kim T B Knoops i wsp. prezentują na łamach JAMA wyniki projektu Healthy Ageing: a Longitudinal study in Europe (HALE), w którym uczestniczyło 1507 mężczyzn i 832 kobiety w wieku 70-90 lat z 11 europejskich krajów. Okazało się, że stosowanie diety śródziemnomorskiej (HR 0.77; 95% CI, 0.68-0.88), umiarkowane spożycie alkoholu (HR 0.78; 95% CI, 0.67-0.91), aktywność fizyczna (HR 0.63; CI 95%, 0.55-0.72), a także niepalenie papierosów (HR 0.65; 95% CI, 0.57-0.75) są związane z niższą śmiertelnością ogólną (po uwzględnieniu w analizie wieku, BMI, wykształcenia i innych czynników). Podobne zależności występowały w przypadku śmiertelności z powodu choroby wieńcowej, chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów.

Współwystępowanie 4 ochronnych czynników obniżało wskaźnik ogólnej śmiertelności do 0.35 (95% CI, 0.28-0.44). Autorzy pracy podkreślają więc, że przestrzeganie zdrowej diety i zdrowego stylu życia wiąże się u 70-90-latków, z niższą o ponad połowę śmiertelnością, zarówno całkowitą jak i z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz nowotworowych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-09-22

0 replies on “Dieta śródziemnomorska i styl życia a 10-letnia śmiertelność w podeszłym wieku-projekt HALE”