Wpływ dysfunkcji nerek na rokowanie sercowo-naczyniowe u chorych po zawale serca

Nagesh S. Anavekar i wsp – Relation between renal dysfunction and cardiovascular outcomes after myocardial infarction N Engl J Med 2004;351:1285
Zgodnie z definicją National Kidney Foundation przewlekła choroba nerek to utrzymujące się obniżenie prędkości przesączania kłębkowego (glomerular filtration rate, GFR) poniżej 60 ml/min/1.73m2 powierzchni ciała.

Wiadomo, że schyłkowa niewydolność nerek (GFR poniżej 10 ml/min/1.73m2 powierzchni ciała) jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka po zawale serca. Mniej wiadomo na temat rokowniczego wpływu łagodniejszych postaci dysfunkcji nerek na rokowanie chorych po zawale.

Celem badania opublikowanego w New England Journal of Medicine była ocena występowania i wpływu przewlekłej dysfunkcji nerek, z poziomem kreatyniny nie przekraczającym 2.5 mg/dL, na rokowanie po przebytym zawale serca. Grupę badaną stanowili chorzy uczestniczący w badaniu Valsartan in Acute Myocardial Infarction Trial (VALIANT) (n=14 527).

Ryzyko zgonu oraz ryzyko wystąpienia łącznie zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, ponownego zawału serca, niewydolności serca, udaru czy nagłego zatrzymania krążenia wymagającego resuscytacji krążeniowo-oddechowej rosło wraz z zaawansowaniem dysfunkcji nerek (zależnie od GFR). W trzyletniej obserwacji śmiertelność wynosiła około 14% w grupie z GFR >75 ml/min/1.73 m2, ok. 21% w grupie z GFR 60-75 ml/min/1.73 m2, ok. 29% w grupie z GFR 45-60 ml/min/1.73 m2 oraz ok. 46% w grupie z GFR

Opracowane na podstawie: NEJM / 2004-09-23