Wyniki Interheart – czynniki ryzyka zawału serca w populacji świata

Salim Yusuf i wsp – Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the Interheart study): case-control study Lancet 2004:364:937
We wrześniowym numerze The Lancet opublikowano wyniki jednego z najistotniejszych badań epidemiologicznych ostatnich lat – badania Interheart. Jest to największe, standardowo opracowane badanie epidemiologiczne typu kontrolno-klinicznego, oceniające występowanie i znaczenie czynników ryzyka dla wystąpienia zawału serca. Jego unikalną cechą była rekrutacja chorych w 52 krajach i ocena czynników ryzyka u ponad 15 tysięcy chorych z pierwszym zawałem serca i odpowiadających im osób w grupie kontrolnej (w Interheart wzięło udział ponad 2 tysiące osób z Polski, stąd jego wyniki odzwierciedlają również sytuację populacji polskiej).

Stwierdzono, że w różnych rasach i regionach świata czynniki ryzyka zawału serca są podobne, a 9 prostych czynników jest odpowiedzialnych za ponad 90% ogólnego ryzyka zawału serca. Najistotniejsze czynniki niekorzystne to: hiperlipidemia (stosunek lipoprotein frakcji B/A1), palenie tytoniu, nadciśnienie, cukrzyca, otyłość brzuszna, niekorzystne uwarunkowania psychologiczne. Czynnikami ochronnymi są: dieta obfitująca w warzywa i owoce, aktywność ruchowa i umiarkowane spożycie alkoholu. Obserwacje te dotyczą mężczyzn i kobiet, osób starszych i młodszych oraz mieszkańców różnych regionów świata.

Palenie tytoniu zwiększa ryzyko zawału serca, zaczynając już od 1-5 papierosów dziennie. Proste zmiany trybu życia (niepalenie, codzienne spożywanie warzyw i owoców, regularna aktywność fizyczna i małe ilości alkoholu) pozwalają ograniczyć zagrożenie o ponad 80%. Jednoczesne występowanie nadciśnienia, hiperlipidemii, cukrzycy i palenia wiąże się z 32-krotnie wyższym ryzykiem zawału serca.

W opinii autorów strategia prewencji pierwotnej zawału serca powinna być podobna we wszystkich regionach świata i grupach wiekowych. Działania mające na celu zmianę trybu życia i leczenia czynników ryzyka zawału serca pozwolą najskuteczniej ograniczyć światową epidemię choroby wieńcowej i jej powikłań.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2004-09-11

0 replies on “Wyniki Interheart – czynniki ryzyka zawału serca w populacji świata”