Jak skuteczniej przeciwdziałać grypie – opinia eksperta

Tom Jefferson – How to deal with infuenza? Real time surveillance providing information on circulating agents is the key BMJ 2004;329:633
W British Medical Journal Tom Jefferson zastanawia się, dlaczego bogate i wysoko rozwinięte społeczeństwo brytyjskie nie jest w stanie uporać się z problemem grypy. Przeszkody, które wymienia, mogą okazać się trudne do pokonania.

Wyniki prospektywnego badania przeprowadzonego przez Nicholsona i wsp. wskazują, że zakażenia wirusem grypy stanowią mniej niż jedną trzecią wszystkich infekcji górnych dróg oddechowych, nawet w okresie jesienno-zimowym. Wobec faktu, że stały nadzór mikrobiologiczny jest rzadkością, a obraz kliniczny większości infekcji dróg oddechowych jest podobny lub identyczny, grypę rozpoznaje się głównie w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa. Wiadomo, że występuje zazwyczaj jesienią lub zimą i dotyczy częściej osób dorosłych niż dzieci.

Niewątpliwym osiągnięciem medycyny było opracowanie szczepionek przeciw grypie i skutecznych leków przeciwwirusowych. Niemniej, biorąc pod uwagę stosunkowo niewielki udział grypy w łącznej liczbie zakażeń dróg oddechowych, stosowanie tych kosztownych metod profilaktyki i leczenia u wszystkich osób z objawami choroby grypopodobnej jest całkowicie nieopłacalne.

Jak więc zwiększyć dokładność rozpoznawania grypy? Istotnym krokiem naprzód byłoby szersze niż dotychczas stosowanie szybkich testów diagnostycznych opartych na wykrywaniu przeciwciał lub na hodowli wirusa. Kluczową jednak rolę odgrywa stały nadzór mikrobiologiczny, który umożliwia ocenę procentowego udziału infekcji wywoływanych przez wirusy grypy wśród wszystkich zakażeń dróg oddechowych w wyznaczonym czasie i na danym obszarze, a tym samym pozwala na racjonalne gospodarowanie ograniczonymi środkami przeznaczonymi na zapobieganie i leczenie tej choroby.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-09-18

0 replies on “Jak skuteczniej przeciwdziałać grypie – opinia eksperta”