Genetyczne podłoże uzależnienia od alkoholu – badanie na wietnamskich bliźniętach

I-Chao Liu i wsp – Genetic and environmental contributions to the development of alcohol dependence in male twins Arch Gen Psych 2004;61:897
W Archives of General Psychiatry opublikowano wyniki badania analizującego genetyczne podłoże uzależnienia od alkoholu, w grupie wietnamskich bliźniąt wyselekcjonowanych z ogólnej populacji tego kraju. Z wcześniejszych analiz danych zawartych w rejestrach oraz badań klinicznych na bliźniętach wynikało, że czynniki genetyczne mają wpływ na rozwój uzależnienia od alkoholu, jednak siła tej zależności nie została dokładnie określona.

Liu i wsp. przeprowadzili badanie populacyjne na grupie 3372 par bliźniąt mono- i dizygotycznych płci męskiej. Źródłem danych na temat uzależnienia od alkoholu i innych badanych parametrów był kwestionariusz telefoniczny. Analizowano ilościowy wpływ czynników genetycznych i nie związanych z genetyką, na wiek rozpoczęcia regularnego picia alkoholu, wiek w którym postawiono rozpoznanie uzależnienia od alkoholu oraz czas od rozpoczęcia regularnego picia do rozpoznania uzależnienia.

Okazało się, że zmienność wieku, w którym rozpoznano uzależnienie od alkoholu była zdeterminowana w 49% przez czynniki genetyczne. Wpływ genetyki pozostawał znaczący (37%) także po uwzględnieniu potencjalnych czynników zakłócających (współistniejące zaburzenia psychiczne). Zmienność czasu od momentu rozpoczęcia regularnego picia do rozpoznania uzależnienia była zależna od czynników genetycznych w 25%.

Czynniki genetycznie okazały się mieć znamiennie większy wpływ na czas upływający do rozpoznania uzależnienia u osób, które zaczęły pić w młodszym wieku.

Podsumowując, prezentowana praca potwierdza wyniki wcześniejszych obserwacji dotyczących „dziedziczności” alkoholizmu, wskazując na znaczącą wrodzoną skłonność do uzależnienia. W opinii autorów, wyniki badania można odnieść do całej populacji, pomimo że badaną grupę tworzyli wyłącznie mężczyźni.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-09-21

0 replies on “Genetyczne podłoże uzależnienia od alkoholu – badanie na wietnamskich bliźniętach”