Pozaszpitalne zapalenie płuc u dzieci

Michael Ostapchuk, Donna M. Roberts i Richard Haddy – Community-acquired pneumonia in infants and children Am Fam Physician 2004;70:899
American Family Physician proponuje obszerny artykuł przeglądowy poświęcony pozaszpitalnemu zapaleniu płuc u dzieci. Choroba należy do najczęstszych zakażeń u pacjentów pediatrycznych. Roczną zapadalność w Europie i USA ocenia się na 34-40 przypadków na 1000 dzieci.

U noworodków zakażenie jest zwykle przenoszone w okresie okołoporodowym, a najczęstszą przyczyną są bakterie gram-ujemne i paciorkowce grupy B. Paciorkowce odpowiadają za największy odsetek zapaleń płuc także u noworodków od 3 tygodnia do 3 miesiąca życia.

U starszych niemowląt i dzieci w wieku przedszkolnym dominują wirusy. Powyżej piątego roku życia częstą przyczyną zapaleń płuc są Chlamydia i Mycoplasma.

W badaniu podmiotowym należy zwrócić uwagę na niedobory immunologiczne i ocenić, czy pośrednią przyczyną choroby mogła być aspiracja ciała obcego. U dzieci bez gorączki i typowych objawów wskazujących na chorobę układu oddechowego, takich jak sinica, tachypnoe, kaszel, retrakcja przestrzeni międzyżebrowych, rzężenia i ściszenie dźwięków oddechowych, zapalenie płuc jest mało prawdopodobne. Należy pamiętać, że w przypadku odwodnienia choroba może przebiegać bez zmian osłuchowych nad płucami. Ciężki stan dziecka, szczególnie noworodka lub niemowlęcia, jest wskazaniem do hospitalizacji.

W większości przypadków nie ma bezwzględnych wskazań do badań bakteriologicznych lub wirusologicznych. Dotyczy to szczególnie starszych dzieci, u których choroba przebiega łagodnie. Nie ma również wskazań do rutynowego wykonywania zdjęcia klatki piersiowej. Podstawową rolę przy wyborze leczenia odgrywa wiek dziecka oraz czynniki kliniczne i epidemiologiczne. Nadzieje na ograniczenie liczby zakażeń wiąże się z heptowalentną szczepionką przeciwko paciorkowcom. Wcześniej, dzięki immunizacji znacznie zmniejszyła się zapadalność na zapalenie płuc wywoływane przez Hemophilus influenzae.

Opracowane na podstawie: American Family Physican / 2004-09-01