Nadciśnienie tętnicze – jaki ma wpływ na blaszkę miażdżycową?

Alain Tedgui, Ziad Mallat – Hypertension: A novel regulator of adaptive immunity in atherosclerosis? Hypertension 2004;44:257
Dane eksperymentalne i kliniczne udowodniły, że nadciśnienie tętnicze prowadzi do przyspieszenia procesów miażdżycowych. Zależność ta bierze się najprawdopodobniej ze zwiększonej przepuszczalności śródbłonka dla lipoprotein niskiej gęstości i ich gromadzenia w błonie wewnętrznej. Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego usposabiają także do zwiększonego przylegania monocytów oraz uaktywnienia procesów zapalnych w ścianie tętnicy.

Do tej pory nie zbadano jednak, jak piszą w komentarzu redakcyjnym Tedgui i Malat, czy i w jaki sposób nadciśnienie tętnicze wpływa na fenotyp blaszki miażdżycowej oraz na jej podatność na pękanie. Prawdopodobnie pierwszą, która taki temat podjęła, jest opublikowana w Hypertension, eksperymentalna praca Mazzolai i wsp.

Autorzy wykorzystali dwa modele nadciśnienia tętniczego, z wysokim i prawidłowym poziomem angiotensyny II (Ang II) wykazując, że obydwie formy nadciśnienia tętniczego prowadzą do powstania blaszek miażdzycowych o podobnej wielkości. Grupa zwierząt, u których wywołano nadciśnienie tętnicze z wysokim poziomem Ang II, charakteryzowała się jednak niestabilnością blaszek miażdżycowych, czego wyrazem była duża ilość aktywnych komórek zapalnych oraz ograniczona ilość komórek mięśni gładkich naczyń i kolagenu. Dowodem na istnienie aktywnego procesu zapalnego był także podwyższony poziom interleukiny 6 (IL-6) w surowicy krwi oraz zwiększona liczba komórek układu białokrwinkowego, wśród których szczególną rolę odgrywały limfocyty pomocnicze typu 1 (Th1), prowadzące do zwiększonej sekrecji interferonu γ. Nadciśnienie tętnicze z prawidłowym poziomem Ang II wiązało się z obecnością blaszek stabilnych, o skąpym rdzeniu lipidowym i rozbudowanej warstwie włóknistej.

Badanie Mazzolai i wsp. wskazuje zatem, jak piszą autorzy komentarza, że wpływ nadciśnienia tętniczego na blaszkę miażdżycową zmienia się w zależności od rodzaju współistniejących czynników humoralnych.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-09-21