Udział tkanki tłuszczowej w regulacji napięcia naczyń

Maria S. Fernandez-Alfonso – Regulation of vascular tone. The fat connection Hypertension 2004;44:255
Badania przeprowadzone w latach 80. ubiegłego stulecia udowodniły, że śródbłonek pełni funkcję narządu wydzielania wewnętrznego, wytwarzając substancje o działaniu naczyniorozszerzającym i naczyniokurczącym. Badacze nie brali wtedy pod uwagę, że funkcję parakrynną może pełnić także przydanka – zewnętrzna warstwa budująca ścianę naczynia.

Maria Fernandez-Alfonso, w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Hypertension pisze, że są już na to dowody. Praca Verlohrena i wsp. łączy naczyniorozszerzające działanie tkanki tłuszczowej wokół przydanki z ADRF, związkiem wydzielanym przez adipocyty (adipocyte-derived relaxing factor). W cytowanej pracy znaleziono także dodatnią korelację pomiędzy ilością tkanki tłuszczowej oplatającej przydankę a siłą efektu naczyniorozszerzającego.

ADRF jest więc kolejnym, obok leptyny, związkiem produkowanym przez tkankę tłuszczową, który bierze czynny udział w regulacji napięcia naczyń. Dalszych badań wymaga identyfikacja struktury chemicznej ADRF. Na uwagę zasługuje także ocena zachowania się tego związku w otyłości czy zespole metabolicznym, bowiem w tych przypadkach, może dojść do ograniczenia efektu naczyniorozszerzającego ADRF i przewagi związków mających działanie kurczące.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-09-21

0 replies on “Udział tkanki tłuszczowej w regulacji napięcia naczyń”