VEGF – czynnik wyjaśniający etiologię zapalną nadciśnienia?

Ryuichi Morishita – Is Vascular Endothelial Growth Factor a missing link between hypertension and inflammation? Hypertension 2004;44:253
Wiele uwagi poświęca się w badaniach związkowi czynników zapalnych z nadciśnieniem tętniczym. Udowodniono dotychczas, że podwyższone wartości ciśnienia tętniczego mają związek ze wzrostem poziomów białka C-reaktywnego, interleukiny-6, TNF- α (Tumor Necrosis Factor) w surowicy krwi, a także ze wzmożoną aktywnością cząsteczek adhezyjnych, zarówno na poziomie wewnątrznaczyniowym jak i komórkowym.

Nie jest jasne jednak, czy nadciśnienie tętnicze bezpośrednio prowadzi do zmian zapalnych, czy też proces ten wymaga obecności specyficznego mediatora. Chociaż prawdopodobnym wydaje się udział angiotensyny II (Ang II), dotychczas takiej zależności nie udowodniono.

Ryuichi Morishita w komentarzu redakcyjnym opublikowanym w Hypertension analizuje wyniki pracy Zhao i wsp., wskazującej na śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF- Vascular Endothelial Growth Factor), jako prawdopodobne ogniwo łączące zmiany zapalne z nadciśnieniem tętniczym. Autorzy cytowanej pracy udowodnili, że VEGF jest nie tylko mediatorem zapoczątkowanego przez Ang II zapalenia, ale także przyczynia się do zmian strukturalnych prowadzących do grubienia ściany naczyń. Mimo, że w badaniu wykorzystano nowoczesną technologię transferu genów in vivo, nie udało się wyjaśnić, w jaki sposób Ang II aktywuje VEGF. Nie rozwiązany pozostał także ważny problem braku wpływu całkowitej blokady VEGF na już istniejące nadciśnienie i jego strukturalne powikłania. Niezbędne zatem są dalsze badania, żeby w pełni poznać omawianą zależność.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-09-21

0 replies on “VEGF – czynnik wyjaśniający etiologię zapalną nadciśnienia?”