Czy Coca-Cola i Pepsi-Cola sprzyjają otyłości i cukrzycy typu 2?

M.B. Schulze i wsp – Sugar-sweetened beverages, weight gain, and incidence of type 2 diabetes in young and middle-aged women JAMA 2004;292:927
Od roku 1977 do 1997 spożycie napojów niealkoholowych typu soft drinks zwiększyło się w USA o 61%, zbiegając się w czasie z epidemią otyłości i cukrzycy typu 2. Wykazano, że wzrastające spożycie napojów chłodzących, które są źródłem łatwoprzyswajalnych cukrów (zawierają zwykle duże ilości fruktozy jako środka słodzącego), może sprzyjać otyłości u dzieci. Jak dotąd w żadnym z badań nie oceniano jednak związku pomiędzy ich spożyciem a ryzykiem rozwoju cukrzycy u dorosłych.

Rezultaty takiej analizy, przeprowadzonej na podstawie danych pochodzących z Nurses’ Health Study II, opublikowano na łamach Journal of American Medical Association. Wykorzystano w niej dane kwestionariuszowe z lat 1991-99 od 91249 młodych lub w średnim wieku kobiet, u których wyjściowo nie stwierdzano cukrzycy i przewlekłych chorób towarzyszących. W kwestionariuszu zawarto informacje o ilości spożywanych niealkoholowych napojów chłodzących.

Kobiety, które zwiększyły ilość spożywanych napojów zwiększyły jednocześnie dobowe spożycie energii o średnio 358 kcal. Zwiększeniu ilości wypijanych napojów towarzyszył przyrost masy ciała o 4,69 kg i 4,2 kg odpowiednio w latach 1991-95 i 1995-99. U osób, które ograniczyły spożycie soft drinks odnotowano mniejszy przyrost masy ciała – odpowiednio: 1,39 kg i 0,15 kg.

W porównaniu z niskim (<1 raz/miesiąc), wysokie spożycie niektórych napojów chłodzących w sposób istotny statystycznie zwiększało ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 w analizie wieloczynnikowej (względne ryzyko 1,83; 95% przedział ufności 1,42-2,36; P<0,001). Ryzyko wystąpienia cukrzycy zwiększały napoje typu “cola,” poncz owocowy, natomiast nie zaobserwowano wzrostu ryzyka dla naturalnych soków owocowych, ani napojów typu „light”.

Zdaniem autorów strategie prewencji cukrzycy powinny obejmować redukcję konsumpcji napojów chłodzących

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-08-25

0 replies on “Czy Coca-Cola i Pepsi-Cola sprzyjają otyłości i cukrzycy typu 2?”