Jubileusz badania GISSI

Eugene Braunwald – Happy birthday, GISSI! Am Heart J 2004;148:187 (dostępny pełen tekst)

W American Heart Journal ukazał się artykuł poglądowy prof. E. Braunwalda z okazji 20-lecia badania GISSI-(Gruppo Italiano per lo Studio della Sopravvivenza nell’Infarto Miocardico).

Autor podkreśla znaczącą rolę jaką odegrało badanie GISSI dla zrozumienia procesów fibrynolizy w świeżym zawale, potwierdzenia skuteczności leczenia trombolitycznego streptokinazą, a także zapoczątkowania nowych form badań klinicznych.

Badanie GISSI było pierwszym „mega-badaniem” w świeżym zawale serca. Wprowadzenie leczenia fibrynolitycznego na podstawie wyników GISSI zrewolucjonowało leczenie zawału serca i zredukowało w sposób istotny śmiertelność szpitalną i odległą.

Grupa GISSI wyróżniła się także 4 cechami, które wywarły ogromny wpływ na metodykę badań klinicznych: 1) badanie zorganizowała niezależna organizacja zrzeszająca kardiologów, 2) koordynacja odbywała się w jednym, wyspecjalizowanym ośrodku, 3) do badania włączono prawie wszystkie ośrodki dysponujące intensywnym nadzorem kardiologicznym (tzw. „R-ki”) we Włoszech, 4) protokół badania zakładał szczególną troskę i zaangażowanie lekarzy w opiekę nad chorymi.

Wynikiem badania GISSI było nie tylko ustanowienie nowych standardów leczenia zawału serca, ale również powszechne zaakceptowanie i wprowadzenie leczenia trombolitycznego do praktyki klinicznej przez lekarzy uczestniczących w badaniu.

GISSI zapoczątkowało kolejne próby i rejestry kliniczne oraz stworzyło fundamenty dla stosowania „nowoczesnej medycyny”, którą dziś określamy mianem medycyny opartej na faktach (EBM). Entuzjazm badaczy GISSI stał się podstawą dla kolejnych narodowych i międzynarodowych grup badawczych, w tym kierowanej przez prof. E. Braunwald`a grupy TIMI (której nazwa pochodzi właśnie od stosowania trombolizy w świeżym zawale serca – Throbolysis In Myocardial Infarction).

Rocznica zakończenia badania GISSI jest okazją do docenienia olbrzymiego postępu w leczeniu zawału serca jaki dokonał się w ostatnich 20-latach.

Opracowane na podstawie: American Heart Association / 2004-08-07

 

0 replies on “Jubileusz badania GISSI”