Leczenie depresji przez internet?

Gregory E. Simon – Websited offering information about depression or cognitive behaviour therapy reduced depressive symptoms EBM 2004;9:116
W piśmie Evidence Based Medicine zamieszczono streszczenie badania Christensena, Griffithsa i Jorma, w którym oceniano skuteczność internetowej interwencji u osób z depresją. Pełny tekst pracy ukazał się w British Medical Journal.

W randomizowanej i kontrolowanej próbie wzięło udział 525 dorosłych pacjentów z dostępem do internetu i objawami depresji, nieleczonych przez psychologów lub psychiatrów. Interwencja była dwojakiego rodzaju i polegała na udostępnianiu stron zawierających informacje na temat depresji (BluePages) lub uczestnictwie w internetowej behawioralnej terapii poznawczej (MoodGym). W obu grupach dodatkowym elementem była cotygodniowa motywująca rozmowa telefoniczna. Osoby z grupy kontrolnej odbywały jedynie regularne rozmowy telefoniczne na temat czynników wpływających na depresję.

Po sześciu tygodniach uzyskano niewielką, ale statystycznie znamienną poprawę pod względem nasilenia depresji ocenianego w skali Center for Epidemiologic Studies (od 0 do 60) w obu grupach z interwencją w porównaniu z grupą kontrolną (średnia zmiana punktacji w grupie BluePages vs grupa placebo: 3.9 vs 1.0, a w grupie MoodGym vs placebo: 4.2 vs 1.0). W trakcie trwania próby z udziału w niej zrezygnowało tylko 17% osób.

W komentarzu, Gregory E. Simon zwraca uwagę na czynniki, które mogą zawyżać skuteczność interwencji internetowej w prezentowanym badaniu. Przykładowo, osoby z depresją same zgłaszały się do udziału w próbie, co było formą preselekcji. Z badania nie wynika również, jaka jest skuteczność samej terapii internetowej – wyniki wcześniejszej pracy, w której interwencja internetowa nie była poparta kosztowną i pracochłonną “motywacją telefoniczną”, rozczarowywały. Wydaje się więc, że o ile nowa forma leczenia budzi nadzieje, to jej rola w leczeniu depresji wymaga dalszej oceny.

Opracowane na podstawie: Evidence Based Medicine / 2004-08-07

0 replies on “Leczenie depresji przez internet?”