Leczenie potencjalnie szkodliwe u starszych chorych

Lesley H. Curtis i wsp – Inappropriate prescribing for elderly Americans in a large outpatient population Arch Intern Med 2004;164:1621
Osoby powyżej 65 roku życia stanowią 15% populacji amerykańskiej, ale przyjmują jedną trzecią wszystkich przepisywanych na receptę leków. W Archives of Internal Medicine ukazał się artykuł oceniający stosowanie nieodpowiedniego leczenia farmakologicznego w tej populacji.

Do analizy włączono dane z bazy farmaceutycznej obejmującej recepty wydawane przez lekarzy rodzinnych i pracujących w poradniach. Przeanalizowano dane z roku 1999 dotyczące leczenia farmakologicznego ponad 700 tysięcy chorych powyżej 65 roku życia. Wyróżniono 18 leków potencjalnie szkodliwych (niezależnie od dawki i chorób towarzyszących) dla osób w starszym wieku, które wyodrębniono z nowej listy Beers`a (lista ta jest podstawą dla zastosowania odpowiednich procedur w domach opieki i oddziałach geriatrii).

Stwierdzono, że u 21% chorych w starszym wieku stosowano przynajmniej jeden lek potencjalnie szkodliwy. Wśród nich skojarzenie 2 lub 3 leków szkodliwych odnotowano kolejno u 15% i 4% chorych.

Najczęściej z listy Beers`a przepisywano amitryptylinę (18%), diazepam (10%), diklominę (5%) oraz doksepinę i chlordiazepoksyd.

W komentarzu autorzy zauważają, iż brak jest jednoznacznych danych na rzeczywistą częstość powikłań przy stosowaniu leków potencjalnie szkodliwych, które zostały wymienione w liście Beers`a i podkreślają, że w pewnych sytuacjach klinicznych stosowanie powyższych leków może być uzasadnione i korzystne. Mimo to, powyższa analiza uświadamia znaczne rozpowszechnienie stosowania leków psychotropowych i wpływających na napięcie mięśniowe u chorych w starszym wieku.

Badacze przypominają, że FDA (agencja rządowa do spraw rejestracji i kontroli produktów spożywczych i leków) stworzyła oddzielne zalecenia dotyczące badania leków u starszych osób, którzy są zwykle mniej licznie reprezentowani w badaniach randomizowanych. Wskazane jest również opracowanie systemów monitorujących potencjalnie szkodliwe skojarzenia leków i ich stosowanie w wybranych populacjach chorych (np. w starszym wieku).

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-08-23