Częstość współwystępowania uzależnienia od substancji psychoaktywnych z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi

Bridget Grant i wsp. – Prevalence and co-occurance of substance use disorders and independent mood and anxiety disorders Arch Gen Psychiatry 2004;61:807
W Archives of General Psychiatry opublikowano wyniki National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Celem pracy było stwierdzenie częstości występowania uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych oraz zaburzeń lękowych i afektywnych niezależnych od patologii uzależnień.

Badanie przeprowadzono w latach 2000-2001 na 43 093 dorosłych mieszkańcach USA, za pomocą kwestionariuszy wypełnianych po osobistym kontakcie przez wyszkolonych ankieterów. Częstość występowania w okresie ostatnich 12 miesięcy zaburzeń nastroju wyniosła 9,21%, a zaburzeń lękowych 11,08%. Uzależnienie do alkoholu i substancji psychoaktywnych dotyczyło ono 9,35% populacji.

Stwierdzono istotny związek statystyczny pomiędzy uzależnieniem od substancji psychoaktywnych i alkoholu, a zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi, jednakże tylko u niewielkiego odsetka zaburzenia nastroju i lękowe były bezpośrednią pochodną uzależnienia. Przykładowo, spośród osób leczących się z powodu uzależnienia od alkoholu u 40,69% rozpoznano niezależnie zaburzenia nastroju a u 33,38% zaburzenia lękowe.

Badanie to pokazuje, że niezależne od uzależnienia zaburzenia nastroju i zaburzenia lękowe są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych w USA zaburzeń psychicznych.
Zdaniem autorów, zaburzenia afektywne i lękowe muszą być uwzględniane przez terapeutów zajmujących się uzależnieniami i odwrotnie, lekarze leczący depresję i zaburzenia lękowe nie mogą zapominać o uzależnieniach.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-08-24

0 replies on “Częstość współwystępowania uzależnienia od substancji psychoaktywnych z zaburzeniami nastroju i zaburzeniami lękowymi”