Leczenie cukrzycy wyłącznie dietą jest związane z niezadowalającą kontrolą glikemii i częstymi powikłaniami

J. Hippisley-Cox i M. Pringle – Prevalence, care, and outcomes for patients with diet-controlled diabetes in general practice: cross sectional survey Lancet 2004;364:423
W The Lancet opublikowano wyniki interesującej pracy, w której angielscy autorzy analizowali częstość leczenia cukrzycy wyłącznie dietą oraz następstwa zdrowotne takiego postępowania.

Wielu lekarzy wciąż hołduje przekonaniu o tym, że w “łagodnej cukrzycy,” związanej z niskim ryzykiem powikłań, farmakoterapia jest niewskazana lub nieopłacalna.

Hippisley-Cox i Pringle przeprowadzili przekrojowe badanie na grupie 7870 osób z cukrzycą typu 2. wybranych spośród ponad 250 000 pacjentów pozostających pod opieką 42 ośrodków pierwszego kontaktu w Wielkiej Brytanii. Oceniali częstość leczenia cukrzycy wyłącznie dietą oraz wykładniki kontroli glikemii.

Odsetek pacjentów z cukrzycą nie otrzymujących leków hipoglikemizujących a jedynie zalecenia dietetyczne, okazał się wysoki (31.3%). Liczba takich chorych różniła się znacznie w zależności od ośrodka (od 15.6% do 73.2%).

U pacjentów leczonych wyłącznie dietą znamiennie rzadziej oznaczano stężenie glikowanej hemoglobiny, ciśnienie tętnicze, stężenie cholesterolu i albumin w moczu. Ponadto, rzadziej oceniano palenie papierosów i badano tętno na stopach.

Pacjenci leczeni samą dietą częściej mieli nieprawidłowo wysokie ciśnienie tętnicze i rzadziej otrzymywali leki przeciwnadciśnieniowe. Prawdopodobieństwo stwierdzenia podwyższonego poziomu cholesterolu było w tej grupie o 45% większe niż u osób otrzymujących leki hipoglikemizujące. U 17.3% osób leczonych wyłącznie dietą stężenie HbA1c przekraczało 7.5%.

Częstość powikłań cukrzycy w tej grupie (68%) była co prawda niższa niż u osób leczonych farmakologicznie (80%), ale znacząco wyższa niż w populacji bez cukrzycy.

Podsumowując, pacjenci z cukrzycą typu 2 leczeni tylko dietą są często niedostatecznie monitorowani i narażeni na podwyższone ryzyko powikłań choroby.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2004-07-31