Spadek liczby recept na antybiotyki u dzieci nie dotyczy wszystkich klas leków i wszystkich grup chorych

Anita L. Kozyrskyj i wsp – Decrease in antibiotic use among children in the 1990s: not all antibiotics, not all children CMAJ 2004;171:133
W Canadian Medical Association Journal ukazał się artykuł, w którym scharakteryzowano trendy w przepisywaniu antybiotyków pacjentom pediatrycznym z prowincji Manitoba w Kanadzie, w latach 1995 – 2001. Z wcześniejszych prac wynikało, że ogólnopopulacyjne interwencje rozpoczęte w Kanadzie w latach 90-tych ubiegłego wieku, zmierzające do zmniejszenia częstości przepisywania antybiotyków i ograniczenia zjawiska oporności na leki przeciwbakteryjne, odniosły jedynie częściowy skutek. O ile liczba recept na antybiotyki spadła, to jednocześnie wzrosła częstość występowania penicylinoopornych szczepów streptococcus pneumoniae.

Chcąc dokładnie scharakteryzować mechanizmy leżące u podłoża tego zjawiska, Kozyrskyj i wsp. przeanalizowali trendy w przepisywaniu antybiotyków kanadyjskim dzieciom, przypatrując się poszczególnym klasom leków, wskazaniom do ich stosowania oraz subpopulacjom pacjentów pediatrycznych.

W 2001 roku, na jedno dziecko z Manitoby przypadało 0.9 recepty na antybiotyk rocznie , to jest o jedną trzecią mniej niż 6 lat wcześniej (1.2 recepty w 1995 roku). Zmniejszyło się zapotrzebowanie na antybiotyki u dzieci z zakażeniami dróg oddechowych. Szczególnie duży spadek liczby recept dotyczył sulfonamidów i makrolidów o wąskim spektrum działania.

Z kolei częstość przepisywania makrolidów o szerokim spektrum działania wzrosła w badanym okresie 12.5-krotnie, przy czym rozpoznaniem, w którym leki z tej klasy stosowano najchętniej, było zapalenie ucha środkowego. Grupami, w których antybiotyki przepisywano najczęściej, były dzieci przedszkolne oraz dzieci z rodzin o niskich dochodach.

Podsumowując, spadek wykorzystania leków przeciwbakteryjnych u dzieci obserwowany w badaniach epidemiologicznych nie dotyczy wszystkich klas antybiotyków i wszystkich grup pacjentów.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2004-07-20

0 replies on “Spadek liczby recept na antybiotyki u dzieci nie dotyczy wszystkich klas leków i wszystkich grup chorych”