Strategia badań przesiewowych w cukrzycy-badanie Inter99

C. Glümer, T. Jørgensen i K. Borch-Johnsen – Targeted screening for undiagnosed diabetes reduces the number of diagnostic tests. Inter99 Diabet Med 2004;21:874
Narastająca epidemia cukrzycy skłania do wypracowania efektywnej strategii jej rozpoznawania w populacji. Możliwe są różne metody postępowania: masowe badania przesiewowe, skrining selektywny ograniczony do wybranej wcześniej grupy oraz skrining „oportunistyczny,” oznaczający wykonywanie badań przesiewowych wyłącznie u osób kontaktujących się z systemem opieki zdrowotnej (np. lekarzami pierwszego kontaktu) z innych powodów.

Strategii skriningu selektywnego poświęcono pracę zrealizowaną w ramach badania Inter99, na obszarze 11 gmin miejskich hrabstwa Kopenhagi. Analizie poddano 6117 osób, u których wykonano pomiary antropometryczne, badanie biochemiczne i test doustnego obciążenia glukozą (OGTT). Porównano trzy strategie skriningu cukrzycy: oznaczenie stężenia glukozy na czczo (FBG) u wszystkich badanych; badanie poziomu HbA1c jako wstępnej selekcji do wykonania FBG oraz punktową ocenę wskaźnika ryzyka wystąpienia cukrzycy (tzw. Danish Risk Score) jako kryterium selekcji do FBG. W punktacji tej uwzględniono: wiek, płeć męską, nadwagę, otyłość, nadciśnienie tętnicze, aktywność fizyczną i wywiad rodzinny.

Częstość świeżo wykrytej cukrzycy w badanej populacji wynosiła 4,1%. Oznaczenia stężeń glukozy na czczo >6,1 mmol/l pozwalały wykrywać cukrzycę z 78,6% czułością. Tylko 12,6% badanych wymagało następnie OGTT. Ocena wskaźnika ryzyka pozwalała wykryć cukrzycę z 79,4% czułością, 37% badanych wymagało dodatkowo OGTT. HBA1c> 5,9% pozwalało wykrywać cukrzycę z 77,8% czułością, ale 45% wymagało wykonania OGTT.

Zdaniem autorów pracy, optymalny sposób postępowania w badaniach przesiewowych w kierunku cukrzycy to, ze względu na cenę, selektywna ocena poziomu glikemii na czczo tylko u osób z Danish Risk Score przekraczającym 30 punktów, bowiem w porównaniu z oznaczeniem FBG u wszystkich badanych, metoda wybiórczego skriningu pozwalała obniżyć koszty rozpoznania cukrzycy z 583 do 270 EURO. W chwili obecnej populacyjne strategie skriningu cukrzycy powinny opierać się na badaniu dobrze zdefiniowanych grup ryzyka.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2004-08-16

0 replies on “Strategia badań przesiewowych w cukrzycy-badanie Inter99”