Niekorzystny wpływ cukrzycy na przebieg choroby wieńcowej

K. P. Morgan, A. Kapur, K J. Beatt – Anatomy of coronary disease in diabetic patients: an explanation for poorer outcomes after percutaneus coronary intervention and potential target for intervention Heart 2004;90:732
Osoby z cukrzycą obciążone są wysokim ryzykiem choroby wieńcowej, a jej przebieg jest w tej grupie chorych szczególnie niekorzystny. Pomimo wprowadzenia nowych metod terapeutycznych, takich jak angioplastyka z zastosowaniem stentów pokrytych substancjami aktywnymi oraz stosowania nowych leków przeciwpłytkowych, efekty leczenia osób cierpiących na chorobę wieńcową z towarzyszącą cukrzycą są znacząco gorsze niż pozostałych osób z chorobą wieńcową.

Morgan i wsp. na łamach The Heart podsumowują obecny stan wiedzy na ten temat. Występująca u chorych na cukrzycę oporność na insulinę prowadzi do zaburzeń funkcji śródbłonka naczyniowego. Wiadomo, że insulina wpływa na wydzielanie substancji powodujących kurcz naczyń (np. endotelina 1.) oraz mającego działanie naczyniorozszerzające tlenku azotu. Sekrecja tego ostatniego jest istotnie zmniejszona u chorych z opornością na insulinę.

Obserwowana u chorych na cukrzycę długotrwała hiperglikemia prowadzi do nieenzymatycznej glikacji białek i lipidów oraz aktywacji kinazy C, uważanych za czynniki wyzwalające proces powstawania miażdżycy. Powstawanie zmian miażdżycowych nasilają i przyspieszają również często współistniejące z cukrzycą zaburzenia gospodarki lipidowej. W porównaniu do osób bez zaburzeń gospodarki węglowodanowej, chorzy na cukrzycę charakteryzują się często mniejszą średnicą naczyń wieńcowych oraz większą ilością blaszek miażdżycowych w ich obrębie, co zwiększa ryzyko restenozy po leczeniu inwazyjnym. Stwierdzono również częstsze występowanie zmian w pniu lewej tętnicy wieńcowej, co także związane jest z gorszym rokowaniem odległym.

Autorzy sugerują, że pełne zrozumienie procesów prowadzących do rozwoju miażdżycy w tętnicach wieńcowych może w przyszłości wpłynąć na opracowanie bardziej skutecznych metod leczenia osób z cukrzycą i współistniejącą chorobą wieńcową.

Opracowane na podstawie: Heart / 2004-08-04

0 replies on “Niekorzystny wpływ cukrzycy na przebieg choroby wieńcowej”