Niezależny wpływ cukrzycy typu 2 na ryzyko sercowo-naczyniowe – Copenhagen City Heart Study

T. Almdal i wsp – The independent effect of type 2 diabetes mellitus on ischemic heart disease, stroke, and death Arch Intern Med 2004;164:1422
W licznych badaniach epidemiologicznych wykazano zależność pomiędzy występowaniem cukrzycy a ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Jak jednak podkreślają autorzy pracy prezentowanej na łamach Archives of Internal Medicine, większość z tych badań prowadzono na wyselekcjonowanych populacjach chorych. Ponadto, tylko częściowo uwzględniano w nich wpływ innych czynników ryzyka, często towarzyszących cukrzycy (nadciśnienie, dyslipidemia, otyłość).

Powyższe rozważania stały się podstawą do dokonania analizy oceniającej niezależny wpływ cukrzycy typu 2 na ryzyko zgonu, zawału mięśnia serca i udaru mózgu, w nie selekcjonowanej populacji mieszkańców dużego miasta. Projekt zrealizowano w ramach programu Copenhagen City Heart Study, w którym w latach 1976-1997 obserwowano 7198 kobiet i 5907 mężczyzn.

Cukrzyca typu 2 niezależnie od innych czynników ryzyka zwiększała ryzyko zgonu u obu płci 1,5-2 – krotnie. Ryzyko zawału było większe 1,5-4,5 – krotnie u kobiet i 1,5-2 – krotnie u mężczyzn. Odpowiednie wskaźniki dla udaru wynosiły 2-6,5 u kobiet oraz 1,5-2 u mężczyzn. Największy wzrost ryzyka wszystkich badanych zdarzeń (w porównaniu do osób bez cukrzycy) dotyczył kobiet w wieku 55-64 lat, które, zdaniem autorów, wymagają szczególnie wnikliwej opieki medycznej.

Uzyskane wyniki potwierdzają znaczenie cukrzycy typu 2 jako niezależnego czynnika ryzyka zgonu, zawału mięśnia serca i udaru mózgu w nie selekcjonowanej populacji.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-07-12

0 replies on “Niezależny wpływ cukrzycy typu 2 na ryzyko sercowo-naczyniowe – Copenhagen City Heart Study”