Przezczaszkowa stymulacja elektromagnetyczna kory czołowej w leczeniu depresji

Tomas Paus i Jennifer Barrett – Transcranial magnetic stimulation (TMS) of the human frontal cortex: implication for repetitive TMS treatment of depression J Psychiatry Neurosci 2004;29:268
W Journal of Psychiatry and Neuroscience ukazała się obszerna praca przeglądowa autorstwa Tamasa Pausa Jennifer Barrett, poświęcona zastosowaniu przezczaszkowej stymulacji elektromagnetycznej w leczeniu depresji. Jak piszą autorzy, pomimo wprowadzania nowych metod leczenia depresji, nadal około 30% pacjentów ocenia się jako opornych na farmakoterapię. W tej grupie pacjentów wskazane może być wykonanie elektrowstrząsów. Współcześnie elektrowstrząsy są względnie bezpieczną metodą leczenia, powodują jednak przemijające zaburzenia pamięci.

W ostatnich latach czynnościowe badania ośrodkowego układu nerwowego (OUN) u pacjentów z depresją wskazują na obniżenie metabolizmu w przedniej części zakrętu obręczy oraz w grzbietowo bocznej korze przedczołowej. Wyniki badań pokazujących, że zaburzenia metabolizmu w tych strukturach są proporcjonalne do nasilenia objawów depresji i ustępują w wyniku jej leczenia, wskazują na podstawową rolę tych okolic w patofizjologii depresji.

W ostatnich latach wprowadzono do terapii depresji nową metodę, polegająca na stymulacji kory przedczołowej za pomocą fali elektromagnetycznej. Stosując wielokrotne sesje stymulacji można uzyskać trwałą poprawę metabolizmu i funkcji danego obszaru OUN.

Autorzy prezentowanej pracy szczegółowo omawiają wyniki najnowszych badań neuroobrazowych, oceniających wpływ przezczaszkowej stymulacji elektromagnetycznej na czynność OUN, w szczególności w terapii depresji. Ich zdaniem przezczaszkowa elektromagnetyczna stymulacja może w przyszłości stać się skuteczną metodą leczenia depresji i przyczynić się do lepszego poznania jej patofizjologii, a także mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój innych zaburzeń psychicznych.

Opracowane na podstawie: Journal of Psychiatry and Neuroscience / 2004-07-04

0 replies on “Przezczaszkowa stymulacja elektromagnetyczna kory czołowej w leczeniu depresji”