Zapobieganie demencji poprzez leczenie nadciśnienia i prewencję udarów

J. David Spence – Preventing dementia by treating hypertension and preventing stroke Hypertension 2004;44:20
Rośnie liczba danych sugerujących, że nadciśnienie tętnicze i udar powodują rozwój demencji, a redukcja wartości ciśnienia i zapobieganie udarom przeciwdziałają otępieniu. W Hypertension ukazał się komentarz Spencera, który przytacza liczne badania potwierdzające tę hipotezę, między innymi opublikowane w tym samym numerze wyniki Honolulu Asia Aging Study.

W pracy tej Korf i wsp. wykazali, że nieleczone nadciśnienie było związane z zanikiem hipokampa, co jest wczesnym objawem upośledzenia funkcji poznawczych. We wcześniejszych pracach ci sami autorzy wykazali, że nieleczone nadciśnienie wiązało się ze spadkiem funkcji poznawczych w wieku średnim oraz rozwojem choroby Alzheimera i otępienia pochodzenia naczyniowego.

W badaniu Linxiang County z Chin stwierdzono, że wysokie wartości ciśnienia tętniczego są czynnikiem ryzyka choroby Alzheimera (OR 1.97). W innej pracy zaobserwowano, że osoby, które pomiędzy 79 a 85 rokiem życia rozwinęły demencję, miały wyraźnie wyższe wartości ciśnienia 15 lat wcześniej.

Komentując wyniki cytowanych prac Spence przytacza dowody na wpływ leczenia nadciśnienia na występowanie demencji, pytając jednocześnie, czy dzieje się to za sprawą wyłącznie redukcji wartości ciśnienia, czy też konkretna grupa leków przynosi dodatkową korzyść. Cytuje przy tej okazji badanie z zastosowaniem losartanu i atenololu (LIFE), w którym przy porównywalnej skuteczności hipotensyjnej, losartan skuteczniej zmniejszał liczbę udarów. Inhibitory enzymu konwertującego okazały się skuteczne w zmniejszaniu zaburzeń funkcji poznawczych w badaniach PROGRESS i HOPE.

Zdaniem autora prawidłowa kontrola ciśnienia ma duże znaczenie dla zachowania funkcji poznawczych w podeszłym wieku.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-07-19

 

0 replies on “Zapobieganie demencji poprzez leczenie nadciśnienia i prewencję udarów”