Wczesne interwencje w pierwszych epizodach psychozy

David Shiers i Helen Lester – Early intervention for first episode psychosis BMJ 2004;328:1451
W artykule redakcyjnym British Medical Journal, David Shiers i Helen Lester piszą o konieczności większego zaangażowania lekarzy pierwszego kontaktu w problem wczesnego rozpoznawania i leczenia pierwszych epizodów psychotycznych.

Coraz częściej podkreśla się korzyści wynikające z wczesnej diagnostyki i szybkiego wdrożenia leczenia u młodych pacjentów z zaburzeniami psychotycznymi, takimi jak schizofrenia czy zaburzenie afektywne dwubiegunowe. Jak pokazują badania, prawie 80 % przypadków pierwszego epizodu psychozy pojawia się pomiędzy 16 a 30 rokiem życia. Okazuje się, że pomiędzy wystąpieniem pierwszych symptomów choroby a rozpoczęciem leczenia upływa średnio 1 – 2 lata. Wieloletnie obserwacje wskazują, że przebieg pierwszych 2 lat choroby ma decydujące znaczenie prognostyczne dla późniejszych 15 lat trwania choroby.

Do lekarza pierwszego kontaktu każdego roku zgłasza się średnio 1 – 2 pacjentów z wczesnymi objawami psychozy. Szybkie wdrożenie leczenia ma decydujące znaczenie dla ich rokowania.

W Wielkiej Brytanii do 2004 roku ma powstać 50 zespołów wyspecjalizowanych we wczesnych interwencjach terapeutycznych u pacjentów z pierwszym epizodem psychozy. Problem diagnostyki objawów psychotycznych na poziomie lekarza pierwszego kontaktu to trudne wyzwanie ale, jak pokazują badania prowadzone w Norwegii, intensywna edukacja społeczeństwa, nauczycieli, pracowników społecznych i lekarzy pierwszego kontaktu, sprzyja zmniejszeniu się liczby nie leczonych psychoz. Dlatego nowa strategia postępowania wobec pacjentów z wczesnymi objawami psychozy wymaga nie tylko zaangażowania lekarzy pierwszego kontaktu, ale także szerszego włączenia się innych służb i organizacji społecznych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-06-19

0 replies on “Wczesne interwencje w pierwszych epizodach psychozy”