Płeć a objawy ostrego zespołu wieńcowego

Harshida Patel i wsp – Symptoms in acute coronary syndromes. Does sex make a difference? Am Heart J 2004;148:27
Pomimo, że łącznie choroby serca i udary zabijają rocznie 10-krotnie więcej kobiet niż rak piersi, w ich świadomości dominuje przeświadczenie o największym zagrożeniu ze strony raka sutka. Jednocześnie kobiety, choć częściej korzystają z pomocy służby zdrowia, mają mniejszy dostęp do nowoczesnych metod rozpoznawania i leczenia choroby wieńcowej.

Jedną z przyczyn mogą być niespecyficzne dolegliwości, które zgłaszają. W Amercian Heart Jorunal ukazał się artykuł oceniający różnice w objawach ostrego zespołu wieńcowego (ACS) w zależności od płci. Potwierdzono, że nietypowe objawy występujące u kobiet mogą być podstawową przyczyną opóźnienia przedszpitalnego, błędnej diagnozy przy przyjęciu lub opóźnienia w udzielaniu leczenia.

Do analizy włączono wyniki 15 badań oceniających szczegółowo objawy związane z ACS. Stwierdzono, że u obu płci najczęstszym objawem był ból w klatce piersiowej (u około 80-90%, w pojedynczych badaniach nieznamiennie częściej u mężczyzn). Jednocześnie potwierdzono, że u kobiet częściej stwierdzano dodatkowe lub nietypowe objawy przy ACS (kołatania, duszność, ból pleców, szyi i żuchwy, niestrawność, nudności i wymioty, zasłabnięcia i omdlenia). U mężczyzn wykazano częstsze występowanie bólu zamostkowego (w przeciwieństwie do częstszego występowania bólu lewej ręki, barków i pleców u kobiet) oraz potów. Dotyczyło to wszystkich rodzajów ACS.

Badacze podkreślają, że choć u 80-90% kobiet stwierdzano ból w klatce piersiowej nie oznacza to, że był on dominującym objawem zgłaszanym przy przyjęciu. W opinii autorów, dominacja dodatkowych lub nietypowych objawów powinna skłaniać do pogłębionego wywiadu odnośnie bólu w klatce piersiowej u zgłaszających się kobiet z podejrzeniem ACS. Należy edukować pacjentki na temat nietypowych objawów ACS, co może skrócić czas opóźnienia przedszpitalnego i poprawić jakość opieki szpitalnej u kobiet.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-07-12

0 replies on “Płeć a objawy ostrego zespołu wieńcowego”