Ocena ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych – podsumowanie znaczenia badań Framingham

William B. Kannel i wsp – Concept and usefulness of cardiovascular risk profiles Am Heart J 2004;148:16
W American Heart Journal ukazał się obszerny artykuł podsumowujący znaczenie skal ryzyka opracowanych przez badaczy Framingham Study. Aktualne standardy określają wskazania do farmakologicznej prewencji choroby wieńcowej i jej czynników ryzyka w zależności od globalnego ryzyka rozwoju choroby wieńcowej. Postępowanie takie jest uzasadnione ekonomicznie i pozwala na precyzyjne określenie ryzyka, które może służyć jako czynnik motywujący chorego do profilaktyki.

Badacze Framingham Study przypominają, że proste wskaźniki stosowane w skali Framingham są tanim, precyzyjnym i uniwersalnym sposobem określenia ryzyka choroby wieńcowej. Potwierdzono, że wystąpienie jednego czynnika ryzyka zwykle związane jest z wystąpieniem innych czynników ryzyka. Przykładowo w grupie 42-latków, u 2/3 chorych z poziomem cholesterolu w najwyższym kwintylu stwierdza się występowanie przynajmniej jednego innego czynnika ryzyka w skrajnych wartościach (niskiego HDL, wysokiego ciśnienia skurczowego) lub występowania palenia, cukrzycy lub przerostu serca w EKG (innymi słowy “nieszczęścia chodzą parami”).

Autorzy podkreślają, że ocena pojedynczego czynnika ryzyka nie może zastąpić wieloczynnikowej, globalnej oceny ryzyka, która pozwala na określenie synergistycznego działania lub wpływu czynników ryzyka na rozwój powikłań miażdżycowych. Skale ryzyka oparte na wynikach Framingham Study pozwalają także na określenie ryzyka rozwoju udaru mózgu, miażdżycy obwodowej i niewydolności serca. Aktualna skala ryzyka uwzględnia także wartości ciśnienia tętniczego przy stosowaniu leczenia hipotensyjnego.

Ponad 50-letnie doświadczenia badania Framingham i uwzględnienie w standardach medycznych skal ryzyka opartych na jego wynikach, przekonuje o potrzebie ich praktycznego zastosowania w prewencji pierwotnej.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-07-12