Czy leczenie depresji współistniejącej z innymi chorobami może poprawić rokowanie?

Jeffrey L. Jackson – Can treating depression improve disease outcomes? Ann Intern Med 2004;140:1054
W Annals of Internal Medicine opublikowano komentarz redakcyjny poświęcony wynikom dużego badania oceniającego wpływ leczenia depresji na przebieg cukrzycy.

Odnosząc się szerzej do problemu, Jeffrey Jackson omawia zależność pomiędzy występowaniem i leczeniem depresji a rokowaniem w chorobach somatycznych. Zwraca przy tym uwagę, że do rozwoju depresji dochodzi często po wystąpieniu takich chorób jak: udar, choroba nowotworowa, cukrzyca, zawał serca, niewydolność serca, osteoporoza czy schyłkowa niewydolność nerek. Współwystępująca depresja pogarsza przebieg tych schorzeń.

W porównaniu z osobami bez depresji, u chorych z depresją po zawale serca śmiertelność i chorobowość jest 3-4 razy większa. U chorych z cukrzycą depresja wpływa na gorszą kontrolę glikemii i częstsze występowanie powikłań. Leczenie depresji może poprawić rokowanie, chociaż efekty leczenia przeciwdepresyjnego są bardziej widoczne w badaniach obserwacyjnych niż w przeprowadzonych dotąd próbach klinicznych.

W komentowanej pracy chorzy z cukrzycą i depresją zostali podzieleni na dwie grupy, leczoną standardowo i poddaną leczeniu przeciwdepresyjnemu, które pozwoliło uzyskać dodatkową, niewielką redukcję poziomu hemoglobiny glikowanej (-0.3%).

Autor komentarza zwraca uwagę na fakt, iż pomimo że depresja pogarsza rokowanie w chorobach współistniejących, brakuje jednoznacznych dowodów klinicznych, że jej leczenie znacząco poprawia rokowanie. Obecnie prowadzone są duże badania kliniczne poświęcone temu problemowi, jak np. badanie MIND-IT (Myocardial Infarction and Depression-Intervention Trial).

Autor podkreśla jednak, że chociaż nie wykazano dotąd bezspornie, że leczenie depresji znacząco wpływa na skuteczność terapii chorób współistniejących, to jednak leczenie przeciwdepresyjne może w spektakularny sposób poprawić jakość życia chorych i ich rodzin.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2004-06-15

0 replies on “Czy leczenie depresji współistniejącej z innymi chorobami może poprawić rokowanie?”