Sezonowa depresja ma podłoże psychologiczne, a nie tylko biologiczne

Erin E. Michalak i wsp – Hard times and good friends: negative life events and social support in patients with seasonal and nonseasonal depression Can J Psychiatry 2004;49:408
W czerwcowym wydaniu Canadian Journal of Psychiatry opublikowano wyniki badania, które dostarcza nowych informacji na temat etiologii sezonowej depresji i może być pomocne w opracowywaniu metod jej profilaktyki i leczenia.

Coraz więcej danych wskazuje na psychologiczne, a nie tylko biologiczne podłoże sezonowej depresji. W jednej z wcześniejszych prac wykazano zależność pomiędzy większą liczbą obciążających psychicznie wydarzeń i mniejszym wsparciem ze strony otoczenia a nasileniem sezonowych zaburzeń nastroju. W innym badaniu opisano korelację pomiędzy niezadowalającym wsparciem z zewnątrz a wcześniejszym występowaniem sezonowej depresji.

Tym razem, autorzy z Kanady porównywali występowanie negatywnych zdarzeń życiowych i wsparcie ze strony otoczenia u 26 pacjentów z sezonową chorobą afektywną i 66 z niesezonową, nawracającą, dużą depresją. Nie zaobserwowano znamiennych różnic pomiędzy grupami pod względem średniej liczby podawanych przez pacjentów negatywnych zdarzeń ani pod względem jakości wsparcia ze strony otoczenia. Zwracała uwagę negatywna ocena drugiego z wymienionych parametrów. Osoby z depresją wykazywały większe niezadowolenie z jakości pomocy z zewnątrz, niż pacjenci z innymi chorobami przewlekłymi oceniani tymi samymi metodami.

Podsumowując, czynniki psychologiczne mogą odgrywać podobną rolę w patogenezie niesezonowej, dużej depresji, jak i sezonowych zaburzeń afektywnych. Zdaniem autorów, kolejne badania powinny ustalić, czy leczenie przeciwdepresyjne ma wpływ na mniej negatywne postrzeganie zdarzeń życiowych i lepszą ocenę wsparcia z zewnątrz u osób z sezonową depresją.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2004-06-06

0 replies on “Sezonowa depresja ma podłoże psychologiczne, a nie tylko biologiczne”