Leczenie statynami: czy same korzyści?

James K. Liao – Statin therapy: having the good without the bad Hypertension 2004;43:1171
W Hypertension ukazał się krótki komentarz redakcyjny Liao dotyczący licznych korzystnych efektów działania statyn. Oprócz dobrze udokumentowanego działania w postaci obniżenia poziomu cholesterolu, statyny wpływają również na funkcję śródbłonka, wskaźniki zapalenia, stabilizację blaszek miażdżycowych i procesy krzepnięcia. Wydaje się, że kliniczne korzyści płynące z podawania statyn obejmują również zmniejszenie ryzyka wystąpienia między innymi demencji, choroby Alzheimera, stwardnienia rozsianego i osteoporozy.

Ochronny wpływ statyn na układ sercowo-naczyniowy jest prawdopodobnie wynikiem ich zdolności pobudzania rozwoju krążenia obocznego w niedokrwionych tkankach. Zdolność statyn do pobudzania angiogenezy wzbudza jednak obawy co do możliwości wywoływania przez nie różnych postaci chorób nowotworowych, zwłaszcza przy ich przewlekłym stosowaniu u ludzi starszych, tym bardziej, że zaobserwowano odwrotną zależność pomiędzy poziomami cholesterolu w surowicy krwi a występowaniem chorób nowotworowych.

Jak pokazuje jednak opublikowane w tym samym numerze Hypertension badanie Sata i wsp., pro-angiogeniczny leków nie powoduje rozwoju i wzrostu masy guza nowotworowego. Neoangiogeneza nie powoduje również progresji zmian miażdżycowych. Wciąż nie wiadomo jednak, czy poczynione obserwacje mogą mieć wpływ na inne stany patologiczne, np. retinopatię cukrzycową, gdzie neowaskularyzacja pogarsza przebieg choroby.

Konieczne są więc dalsze badania nad wpływem statyn na neoangiogenezę w niedokrwionych tkankach.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-06-28

 

0 replies on “Leczenie statynami: czy same korzyści?”