Częstość występowania, nasilenie i częstość leczenia zaburzeń psychicznych na świecie w ocenie WHO

The WHO World Mental Health Survey Consortium – Prevalence, severity, and unmet need for treatment of mental disorders in the World Health Organization World Mental Health Surveys JAMA 2004;291:2581
W Journal of American Medical Association zamieszczono wyniki międzynarodowego badania epidemiologicznego nad występowaniem chorób psychicznych, przeprowadzonego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jak podkreślają jego autorzy, dotychczasowe próby oceny częstości występowania, ciężkości i częstości leczenia chorób psychicznych były niedoskonałe metodologicznie i dotyczyły głównie krajów rozwiniętych. Tym razem badanie przeprowadzono na grupie 60463 dorosłych mieszkańców 14 krajów obu Ameryk, Europy, Środkowego Wschodu, Afryki i Azji. Projekt nazwano World Mental Health (WMH) Survey Initiative.

Choroby psychiczne definiowano w oparciu o kryteria diagnostyczne DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition). Ich nasilenie i leczenie oceniano przy użyciu zmodyfikowanego Międzynarodowego Złożonego Wywiadu Diagnostycznego (CIDI).

Stwierdzono znaczne różnice pod względem chorobowości pomiędzy poszczególnymi regionami świata. Przykładowo, zaburzenie psychiczne w przeciągu poprzedzających 12 miesięcy stwierdzono jedynie u 4.3% mieszkańców Szanghaju i aż u 26.4% mieszkańców USA. Zaburzenia o łagodnym przebiegu stanowiły od 33.1% (Kolumbia) do 80.9% (Nigeria) wszystkich rozpoznanych chorób psychicznych. Stwierdzono korelację pomiędzy ciężkością choroby a prawdopodobieństwem zastosowania leczenia, jednak odsetek ciężkich przypadków, w których nie stosowano terapii, był wysoki i wahał się od 35.5-50.3% w krajach rozwiniętych do 76.3-85.4% w krajach rozwijających się.

Autorzy przestrzegają również przed bagatelizowaniem chorób o łagodnym przebiegu, szczególnie tych związanych z ryzykiem progresji do cięższych postaci.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2004-06-02

0 replies on “Częstość występowania, nasilenie i częstość leczenia zaburzeń psychicznych na świecie w ocenie WHO”