Czy rzeczywiście istnieje zależność pomiędzy stosowaniem antybiotyków a zjawiskiem oporności

Mark Woodhead i Douglas Fleming – Antibiotics, resistance, and clinical outcomes. Data at the individual levels are needed to direct policies BMJ 2004;328:1270
W British Medical Journal opublikowano artykuł autorstwa Woodheada i Fleminga, dotyczący ważnego problemu oporności na antybiotyki. Jego znaczenie zostało docenione przez WHO, która opracowała ogólnoświatową strategię przeciwdziałania temu zjawisku. Analogiczne środki zaradcze, na mniejszą skalę, przedsięwzięto w Wielkiej Brytanii.

O ile intuicja i doświadczenie podpowiadają, że powyższe inicjatywy są słuszne, to podparcie tego przekonania wynikami badań nie jest łatwe. W większości dotychczasowych badań, zależność pomiędzy antybiotykoterapią a antybiotykoopornością oceniano na poziomie grup pacjentów, a nie pojedynczych chorych.

W tym samym wydaniu BMJ Donnan i wsp. porównywali częstość oporności na trimetoprim ze strony gram-ujemnych bakterii izolowanych z próbek moczu z liczbą recept wypisywanych na ten lek. Łączna analiza wyników uzyskanych w całej grupie pacjentów przychodni nie potwierdziła istnienia zależności, ale już podsumowanie obserwacji u poszczególnych pacjentów wskazywało, że korelacja istnieje i jest silna.

Efekty działań przeciwko oporności bakteryjnej w Wielkiej Brytanii są już widoczne. W 2000 roku, przepisano o 25% mniej recept na leki przeciwbakteryjne niż 5 lat wcześniej. W przypadku pacjentów pediatrycznych spadek ten był jeszcze wyraźniejszy i wyniósł 47%.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-05-29

0 replies on “Czy rzeczywiście istnieje zależność pomiędzy stosowaniem antybiotyków a zjawiskiem oporności”