Choroby układu sercowo-naczyniowego w krajach rozwijających się

K.Srinath Reddy – Cardiovascular disease in non-Western countries N Engl J Med 2004;350:2438
W wielu krajach rozwijających się wciąż główny nacisk kładzie się na walkę z AIDS, malarią czy gruźlicą, podczas gdy prawdziwą epidemią stały się choroby układu sercowo-naczyniowego. Osiemdziesiąt procent zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych i 87% związanych z tymi chorobami przypadków niepełnosprawności ma miejsce w krajach słabo i średnio rozwiniętych.

Raport dotyczący tego istotnego problemu został opublikowany w New England Journal of Medicine. W Chinach, Południowej Azji czy Afryce Subsaharyjskiej najczęściej występującą chorobą sercowo-naczyniową jest udar, podczas gdy w Ameryce Łacińskiej, Środkowym Wschodzie i miejskim obszarze Indii dominuje choroba wieńcowa. W krajach słabiej rozwiniętych zgony sercowo-naczyniowe występują w populacji o 10 do 20 lat wcześniej niż w krajach Zachodnich. Wskaźnik zgonów z powodu udaru w grupie osób pomiędzy 15 a 59 rokiem życia jest w Tanzanii trzy do ośmiu razy wyższy w porównaniu z Anglią i Walią.

Szczególnie ważne jest wprowadzanie w krajach słabiej rozwiniętych sprawdzonych w krajach Zachodu populacyjnych strategii postępowania prewencyjnego. Jako przykład autorzy podają sytuację w Polsce, gdzie wzrost spożycia owoców i warzyw oraz zastępowanie tłuszczu zwierzęcego roślinnym, doprowadziły do znacznego obniżenia śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Opracowane na podstawie: NEJM / 2004-06-10