Trendy w częstości hospitalizacji z powodu choroby wieńcowej

N.F. Murphy i wsp – Hospital discharge rates for suspected acute coronary syndromes between 1990 and 2000: population based analysis BMJ 2004;328:1413
W krajach rozwiniętych obserwuje się spadek częstości hospitalizacji z powodu zawału serca, mniej wiadomo natomiast o innych formach bólu w klatce piersiowej. W British Medical Journal opublikowano wyniki badania Murphy i wsp., którzy oceniali zmiany w liczbie hospitalizacji mieszkańców Szkocji w latach 1990 – 2000. Analizą objęto „pierwsze” nagłe hospitalizacje, u chorych bez rozpoznania choroby wieńcowej lub bólu w klatce piersiowej w ciągu ostatnich 10 lat.

Kryteria włączenia do analizy spełniało 225512 hospitalizacji. W porównaniu z 1990 rokiem, w 2000 roku liczba hospitalizacji z powodu zawału serca zmniejszyła się o 33% (z 260 do 173 na 100000), jednak w tym samym czasie liczba przyjęć do szpitala z powodu dusznicy bolesnej wzrosła o 79% (z 59 do 105 na 100000), a z powodu innego bólu w klatce piersiowej o 110% (ze 114 do 296 na 100000). Łączna liczba hospitalizacji wzrosła o 25%.

Wśród przyczyn przeciwnych trendów w rozpoznawaniu zawału serca i dusznicy bolesnej autorzy wymieniają zmiany w obrazie klinicznym choroby wieńcowej, związane być może ze skuteczną profilaktyką zawału (powszechne stosowanie aspiryny), postęp w diagnostyce, umożliwiający dokładniejsze wykluczenie zawału oraz zmiany poglądów na temat objawów będących wskazaniem do hospitalizacji.

W komentarzu autorzy zwracają uwagę na niebagatelne, niekorzystne następstwa ekonomiczne związane ze wzrostem liczby hospitalizacji z powodu dusznicy bolesnej i innych dolegliwości w klatce piersiowej.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-06-12

0 replies on “Trendy w częstości hospitalizacji z powodu choroby wieńcowej”