Uniwersalny model oceny ryzyka przy wypisie chorego po ostrym zespole wieńcowym

Kim A. Eagle i wsp – A validated prediction model for all forms of acute coronary syndrome JAMA 2004;291:2727
W Journal of the American College of Cardiology ukazał się artykuł dotyczący oceny ryzyka przy wypisie ze szpitala, u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (ACS). Bardzo istotną nowością prezentowanego modelu rokowniczego jest jego uniwersalne zastosowanie we wszystkich rodzajach ACS (z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST).

Podstawą dla opracowania modelu rokowniczego i jego wartości rokowniczej w 6-miesięcznej obserwacji były dane ponad 15 tysięcy chorych włączonych do ogólnoświatowego rejestru klinicznego GRACE (w tym dużej populacji chorych z Polski). Określono 9 niezależnych czynników ryzyka zgonu sercowego, z których opracowano skalę punktową.

Najistotniejszymi czynnikami ryzyka zgonu okazały się: wiek, wywiad zawału serca, wywiad niewydolności serca, tachykardia lub niskie wartości ciśnienia tętniczego przy przyjęciu, podwyższone wartości kreatyniny i markerów sercowych przy przyjęciu, obniżenie odcinka ST przy przyjęciu oraz brak wykonania PTCA w czasie pobytu w szpitalu. Model rokowniczy opracowany na podstawie 9 wskaźników miał bardzo dobre wartości predykcyjne w populacji chorych z ACS z uniesieniem ST i bez uniesienia odcinka ST (wartości c-statistic około 70-80%).

Autorzy zamieszczają na końcu artykułu uproszczoną kartę rokowniczą z prostym systemem punktacji i oceny ryzyka chorego. W opinii autorów model rokowniczy opracowany na podstawie największego międzynarodowego rejestru klinicznego ACS może być uniwersalnym narzędziem oceny ryzyka u chorych wypisywanych ze szpitali z powodu ACS. Analiza statystyczna podkreśla odmienne znaczenie wskaźników rokowniczych przy wypisie w porównaniu do zalecanych przez standardy klasyfikacji ocen ryzyka według ESC, ACC/AHA lub TIMI Risk Score, które mają zastosowanie przy przyjęciu do szpitala. Na uwagę zasługuje znaczenie rokownicze wywiadu niewydolności serca, podwyższonego poziomu kreatyniny oraz braku leczenia inwazyjnego w fazie szpitalnej.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-06-09

 

0 replies on “Uniwersalny model oceny ryzyka przy wypisie chorego po ostrym zespole wieńcowym”