Ocena korzystania z psychiatrycznej opieki zdrowotnej z powodu dużej depresji w populacji Kanady

Scott Patten i wsp – Major depression and mental health care utilization in Canada: 1994 to 2000 Can J Psychiatry 2004;49:303
W ostatnim numerze Canadian Journal of Psychiatry Scott Patten i Cynthia Beck opublikowali wyniki badań dotyczących leczenia depresji w latach 1994 – 2000 w Kanadzie. Częstość występowania dużej depresji w całej populacji Kanady wynosi 4,5%. Duża depresja jest jednym ze schorzeń najbardziej upośledzających funkcjonowanie i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu. Ze względu na skalę społecznych obciążeń w wielu krajach powstały publiczne programy, mające na celu edukację lekarzy oraz upowszechnienie leczenia depresji.

Autorzy artykułu wykazali, że w analizowanym okresie częstość stosowania leków przeciwdepresyjnych w Kanadzie podwoiła się (z mniej niż 15% do ok. 30% wśród osób z epizodem dużej depresji w przeciągu poprzedzajacych 1 2 miesięcy). Wzrost ten dotyczy w szczególności mężczyzn i osób przed 35 rokiem życia. Pacjenci z dużą depresją częściej korzystają z pomocy asystentów socjalnych, psychologów i pielęgniarek. Niestety nie wzrosła częstość wizyt pacjentów z dużą depresja u specjalistów.

Według autorów dalsze badania powinny skupić się nie tyle na zużyciu leków przeciwdepresyjnych w populacji, co na jakości leczenia dużej depresji w aspekcie postępowania farmakologicznego i niefarmakologicznego.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2004-05-28

 

0 replies on “Ocena korzystania z psychiatrycznej opieki zdrowotnej z powodu dużej depresji w populacji Kanady”