Spożycie ryb a śmiertelność sercowo-naczyniowa

Ka He i wsp – Accumulated evidence on fish consumption and coronary heart disease mortality Circulation 2004;109:2705
Dwadzieścia lat temu epidemiolodzy odnotowali niskie wskaźniki zgonów wieńcowych u Eskimosów zamieszkujących Grenlandię i Alaskę. Podobne obserwacje dotyczyły również mieszkańców wysp Japońskich. Stało się to podstawą do wysunięcia hipotezy zakładającej, że przyczyną niższej śmiertelności może być spożywanie większej ilości ryb.

Wyniki pojedynczych, prospektywnych badań kohortowych okazały się niejednoznaczne, a poza podsumowaniem w 1999 roku 4 wybranych prac, jak dotąd nie dokonano systematycznego przeglądu wszystkich opublikowanych badań.

W czerwcowym wydaniu Circulation ukazała się meta-analiza 11 prospektywnych badań kohortowych, których celem było ustalenie zależności pomiędzy spożyciem ryb a śmiertelnością z powodu choroby wieńcowej (CAD). Do analizy włączono 222 364 osób, obserwowanych średnio 11,8 lat.

Wykazano odwrotną zależność pomiędzy spożyciem mięsa ryb a śmiertelnością z powodu choroby wieńcowej. W porównaniu do osób spożywających ryby rzadziej niż raz w miesiącu, konsumpcja ryb: (i) 1-3 razy w miesiącu, (ii) raz w tygodniu, (iii) 2-4 razy w tygodniu oraz (iiii) 5 razy w tygodniu obniżała ryzyko zgonu z powodu CAD odpowiednio o: 11%, 15% i 23% i 38%. Wzrost spożycia ryb o 20 g na dobę wiąże się ze spadkiem śmiertelności o 7%. Korzystny efekt był widoczny szczególnie w badaniach z długim, dwunastoletnim i dłuższym, okresem obserwacji.

Wytłumaczenie tego zjawiska prawdopodobnie należy wiązać z kwasami tłuszczowymi omega-3, które mają właściwości antyarytmiczne, korzystnie wpływają na profil lipidowy i zapobiegają agregacji płytek krwi. Bez odpowiedzi wciąż pozostaje pytanie, czy taki sam efekt można uzyskać podając tran. Ograniczone są również dane na temat wpływu spożycia różnych gatunków ryb na śmiertelność z powodu CAD.

Zdaniem autorów przeprowadzona analiza jednoznacznie potwierdziła zasadność aktualnych zaleceń dietetycznych, które mówią, że aby obniżyć ryzyko zgonu związanego z chorobą wieńcową, należy spożywać mięso ryb dwa razy w tygodniu.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2004-06-08