Evidence Based Medicine w kardiologii-zalety i ograniczenia

Ori Ben-Yehuda – The cardiologist`s toolbox: improving care J Am Coll Cardiol 2004;43:2174
Choć oczywiście w poczekalniach gabinetów lekarskich zgłaszający się po radę i pomoc pacjenci nie wymieniają nazwy „Evidence Based Medicine”, to jednak oczekują, że postępowanie lekarza będzie zgodne z najnowszym stanem wiedzy. Rosnąca dostępność informacji medycznych, m.in. w internecie, będzie to oczekiwanie pacjentów umacniać.

„Evidence Based Medicine” odgrywa szczególną rolę w kardiologii, w której postępowanie opiera się na wytycznych opracowanych na podstawie wyników dużych, kontrolowanych placebo badań. W Journal of the American College of Cardiology ukazały się wyniki projektu GAP (Guidelines Applied in Practice), mającego na celu upowszechnienie zaleceń American College of Cardiology dotyczących postępowania w świeżym zawale serca.

Mehta i wsp. dowiedli, że zastosowanie programu GAP poprawia przestrzeganie wytycznych przez lekarzy. Zastosowanie standaryzowanych schematów kart wypisowych pozwoliło np. uzyskać doskonałe (w granicach 80-90%) przestrzeganie zaleceń odnośnie stosowania beta-blokerów, statyn oraz inhibitorów enzymu konwertującego.

Komentując wyniki badania oraz generalnie rolę zaleceń towarzystw naukowych w praktyce klinicznej, Ben-Yehuda podkreśla, że chociaż wprowadzenie zasad medycyny opartej na dowodach przynosi poprawę sytuacji zdrowotnej w skali populacji, w indywidualnych przypadkach wyniki mogą być odmienne. Przykładem są chociażby dane z badania 4S, które pokazują, że pomimo bezdyskusyjnej skuteczności statyn, nie wszyscy chorzy odnoszą jednakowe korzyści z ich przyjmowania. Osoby z nadmierną absorpcją cholesterolu wydają się nie korzystać z leczenia simwastatyną.

Innym zastrzeżeniem dotyczącym standardów postępowania, jest ich aktualność. Przykładowo, zalecenia dotyczące zastosowania beta-blokerów w świeżym zawale serca opierają się na wynikach badań prowadzonych przed „erą rewaskularyzacji.”

Krytycy ostrzegają, że Evidence Based Medicine “tworzy świat, w którym leczone są liczby, a nie indywidualni chorzy, a interes tych ostatnich zostaje sprowadzony do roli podrzędnej wobec statystycznych standardów.” Zdaniem Ben-Yehuda standardy i narzędzia pomagające wprowadzać je w życie powinny raczej pomagać i porządkować postępowanie niż narzucać sposób postępowania.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-06-16

 

0 replies on “Evidence Based Medicine w kardiologii-zalety i ograniczenia”