Evidence Based Medicine – od standardów do praktyki

Sumit R. Majumdar i wsp – From knowledge to practice in chronic cardiovascular disease: a long and winding road J Am Coll Cardiol 2004;43:1738
W Journal of the American College of Cardiology ukazała się praca poglądowa omawiająca problemy związane z wprowadzaniem aktualnej wiedzy i standardów opartych o evidence-based medicine (EBM) do praktyki klinicznej.

Autorzy definiują „lukę w praktyce” jako różnicę pomiędzy aktualną praktyką medyczną a najlepszą z możliwych praktyką określoną przez wyniki badań randomizowanych (RCT).

„Luka w praktyce”, czyli niedostateczne wprowadzanie do praktyki aktualnych standardów ma wiele źródeł. Najważniejsze z nich to: mała lub wyselekcjonowana populacja chorych w RCT, nie przekonująca lekarzy o praktycznym znaczeniu klinicznym badanej interwencji, brak wiedzy i motywacji lekarzy oraz koszty nowych terapii.  Autorzy podkreślają także, że na wybór leczenia lub techniki diagnostycznej mogą mieć wpływ preferencje dobrze wyedukowanych chorych.

Druga część artykułu poświęcona jest metodom poprawy stosowania EBM w praktyce. Najskuteczniejszymi technikami nauczania i przestrzegania EBM w praktyce są szkolenia jakości praktyki klinicznej, tradycyjne lub komputerowe systemy wspomagania decyzji, lokalne algorytmy postępowania i uczenie się od ekspertów w sytuacjach klinicznych.

Autorzy podkreślają, że uzupełnianie „luki w praktyce” to jedno z podstawowych wyzwań współczesnej kardiologii, bowiem wiele skutecznych interwencji jest stosowanych zbyt rzadko – dla przykładu szacuje się, że w Europie, USA i Kanadzie tylko 34-60% chorych z niewydolnością serca przyjmuje ACE-inhibitory i beta-blokery.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-05-19

0 replies on “Evidence Based Medicine – od standardów do praktyki”