Cukrzyca i hiperglikemia a choroba wieńcowa u kobiet

Elizabeth Barrett-Connor i wsp – Women and heart disease. The role of diabetes and hyperglicemia Arch Intern Med 2004;164:934
W Archives of Internal Medicine ukazał się specjalny artykuł poświęcony znaczeniu choroby wieńcowej i cukrzycy (DM) u kobiet.

Na wstępie Elisabeth Barrett-Connor i wsp. przypominają, że większość badań dotycząca cukrzycy i choroby wieńcowej była prowadzona w populacjach z przewagą płci męskiej. Niewiele jest badań precyzyjnie określających znaczenie płci dla rozwoju cukrzycy i powikłań choroby wieńcowej i wskazane jest ich przeprowadzenie w przyszłości.

Autorzy artykułu zwracają uwagę, iż rozwój DM wiąże się u kobiet z większym, niż u mężczyzn, zagrożeniem powikłaniami sercowo-naczyniowymi (ryzyko rozwoju choroby wieńcowej, niewydolności serca i miażdżycy zarostowej kończyn dolnych jest ponad 2-krotnie wyższe u kobiet, u mężczyzn częściej występują udary mózgu). Kobiety bez choroby wieńcowej ale z DM trwającą ponad 15 lat, są zagrożone powikłaniami sercowo-naczyniowymi tak samo jak kobiety z rozpoznaną chorobą wieńcową, ale bez DM. DM bardziej skraca życie kobietom niż mężczyznom.

Barrett-Connor i wsp. podkreślają, że diagnostyka choroby wieńcowej i jej leczenie są u kobiet niedostateczne i mniej skuteczne niż u mężczyzn. Zawały serca częściej przebiegają bezbólowo lub z nietypowymi objawami. Dolegliwości wieńcowe poprzedzające wystąpienie zawału serca częściej związane są z dusznością niż typowym bólem wieńcowym.

W opinii autorów cukrzycę należy uznać jako jeden z najważniejszych czynników ryzyka u kobiet i objąć tę grupę szczególną opieką. Rygorystyczne dążenie do wyznaczonych w standardach celów terapii powinno ograniczyć wysokie ryzyko przedwczesnego rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych u kobiet z DM .

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-05-10

0 replies on “Cukrzyca i hiperglikemia a choroba wieńcowa u kobiet”