Podwyższone poziomy troponin-przyczyny inne niż ostre zespoły wieńcowe

Peter Ammann – Raised cardiac troponins. Causes extend beyond acute coronary syndromes BMJ 2004;328:1028
W British Medical Journal ukazał się komentarz autorstwa Ammanna i wsp. poświęcony diagnostycznej roli troponin.

Troponiny T i I są wysoce czułymi i specyficznymi markerami uszkodzenia miokardium, dlatego European Society of Cardiology, American College of Cardiology i American Heart Association uznały oznaczenia ich poziomów za standard postępowania w rozpoznawaniu świeżego zawału serca oraz diagnostyce i postępowaniu w ostrych zespołach wieńcowych bez uniesienia odcinka ST.

Ammann i wsp. przypominają jednak, że poziomy troponin rosną również w wielu innych sytuacjach klinicznych, zarówno bezpośrednio związanych z sercem, takich jak: amyloidoza serca, kardiomiopatia rozstrzeniowa i przerostowa, niewydolność serca, zabiegi kardiochirurgiczne, kardiowersja, ablacja, jak i pozasercowych, takich jak: posocznica, zator tętnicy płucnej, udar, niewydolność nerek i wiele innych.

Wzrost poziomu troponin nie musi być związany z nieodwracalnym uszkodzeniem miokardium, ale wynikać może również z ucieczki troponin przez błony komórkowe żywych komórek.

Zdaniem autorów najważniejsze jest zatem stwierdzenie, czy w przypadku obserwowanego wzrostu poziomu troponin, ich uwolnienie świadczy o odwracalnym czy też nieodwracalnym uszkodzeniu miokardium. Choć w wielu badaniach wykazano, że podwyższone poziomy troponin są czynnikami rokowniczo niekorzystnymi, to należy pamiętać, że sam wzrost ich poziomu nie upoważnia do postawienia ostatecznego rozpoznania ostrego zespołu wieńcowego czy zawału serca, jest natomiast ważnym elementem uzupełniającym obraz kliniczny.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-05-26