Poziom glukozy i cholesterolu – synergistyczne działanie na ryzyko wieńcowe

Hillel W. Cohen i wsp – Glucose-cholesterol interaction magnifies coronary heart desease risk in hypertensive patients Hypertension 2004;43:983
Wiadomo, że hiperglikemia i hipercholesterolemia istotnie i niezależnie wpływają na ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Nie określono jednak, czy efekt ten może mieć charakter synergistyczny.

W Hypertension opublikowano wyniki pracy oryginalnej, mającej na celu wyjaśnienie tego problemu. Do badania włączono dane ponad 6 tysięcy chorych z nadciśnieniem tętniczym, poziomem glikemii na czczo <126 mg/dL oraz poziomem cholesterolu całkowitego < 260 mg/dL. Wybór wartości progowych został podyktowany aktualnymi standardami, które nie precyzują wskazań do leczenia hiperlipidemii u chorych bez cukrzycy i z poziomem cholesterolu całkowitego < 260 mg/dL.

W ponad 5-letniej obserwacji oceniano powikłania wieńcowe, definiowane jako śmierć lub hospitalizacja z powodu choroby wieńcowej. U badanych z poziomem glikemii na czczo > 103 mg/dL wraz ze wzrostem stężenia cholesterolu powyżej 200 mg/dL, ryzyko powikłań wieńcowych wzrastało ponad 2,5-krotnie. U osób z glikemią <103 mg/dL nie stwierdzono istotnej różnicy w częstości powikłań wieńcowych.

W dyskusji pracy autorzy przypominają, że efekt ten może wynikać z wpływu hiperglikemii na oksydację cząsteczek LDL, które są w dużym stopniu odpowiedzialne za rozwój miażdżycy. Badanie potwierdziło, że w populacji chorych z nadciśnieniem i bez cukrzycy, wysoki poziom glukozy i hipercholesterolemia mają synergistyczny wpływ na rozwój powikłań wieńcowych.

W opinii autorów chorzy nadciśnieniem i z wysokim poziomem glikemii na czczo powinni mieć włączone leczenie hypolipemizujące, z intensywnością i celami terapii podobnymi jak dla chorych z cukrzycą. Jest to szczególnie ważne w sytuacji epidemii zespołu metabolicznego.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2004-05-24

0 replies on “Poziom glukozy i cholesterolu – synergistyczne działanie na ryzyko wieńcowe”