Depresja: czy ignorujemy groźną chorobę współwystępującą z niewydolnością serca?

Chrisopher O`Connor i Karen Joynt – Depression: are we ignoring an important comorbidity in heart failure? J Am Coll Cardiol 2004;43:1550
W artykule redakcyjnym na łamach Journal of the American College of Cardiology Chrisopher O`Connor i Karen Joynt zwracają uwagę na nie w pełni doceniany problem współwystępowania depresji i niewydolności serca.

Na niewydolność serca cierpi blisko 5 milionów Amerykanów. Jakość ich życia jest niska, nawet w porównaniu z pacjentami z innymi schorzeniami przewlekłymi.

Wykazano, że u osób z niewydolnością serca częściej występuje duża depresja, a chorzy, u których rozpoznaje się obie jednostki chorobowe są istotnie częściej hospitalizowani i bardziej zagrożeni zgonem. Autorzy odnoszą się do artykułu Gottlieba z tego samego numeru JACC, w którym przedstawiono wyniki badań własnych dotyczących współwystępowania depresji i niewydolności serca.

Blisko połowa spośród 155 przebadanych pacjentów (48%) cierpiała z powodu depresji. Depresję i niewydolność serca łączą prawdopodobnie podobne mechanizmy patofizjologiczne (aktywacja neurohormonalna, zapalenie, zaburzenia rytmu, nadkrzepliwość), które mogą być odpowiedzialne za gorsze rokowanie w obydwu schorzeniach.

W omawianym badaniu 7% badanych pacjentów przyjmowało leki przeciwdepresyjne – dotychczasowa wiedza na temat zastosowania leków przeciwdepresyjnych u pacjentów z depresją i niewydolnością serca jest skąpa. Aktualnie prowadzone badanie AntiDepressant Heart Attack Randomized Trial in Heart Failure (SADHART-HF) powinno przynieść wiarygodne informacje na temat skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pacjentów z niewydolnością serca i współwystępującą depresją.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2004-05-05