Obciążenie stresem, a ryzyko zaburzeń psychicznych u młodych dorosłych

Jay Turner i wsp – Stress burden and the lifetime incidence of psychiatric disorder in young adults Arch Gen Psychiatry 2004;61:481
Związek ekspozycji na stres ze stanem zdrowia i samopoczuciem jest powszechnie uznany przez naukowców i klinicystów. Do tej pory jednak większość prac nad wpływem stresu na zaburzenia psychiczne dotyczyło pojedynczych wydarzeń traumatycznych. Mniej jest badań na temat długotrwałego wpływu ekspozycji na stres o różnym stopniu nasilenia na ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych.

Hipoteza, że ekspozycja na stres może w sposób kumulujący się stanowić czynnik ryzyka depresji i zaburzeń lękowych została omówiona w artykule opublikowanym w Archives of General Psychiatry. Jay Turner i Donald Lloyd przedstawili najnowsze wyniki badań przeprowadzonych na populacji młodych mieszkańców południowej Florydy. Autorzy przebadali 1803 dobrane losowo osoby obu płci, w wieku 18-23 lata, należące do występujących w tym rejonie USA 4 grup etnicznych.

Za pomocą skomputeryzowanego kwestionariusza, pozwalającego na weryfikację zaburzeń psychicznych wg klasyfikacji DSM-IV, autorzy poszukiwali występowania w ciągu życia badanych takich zaburzeń jak: duża depresja, dystymia, zaburzenia lękowe uogólnione, fobia społeczna, napady paniki, nadużywanie i uzależnienie od alkoholu, nadużywanie i uzależnienie od narkotyków, zaburzenie stresowe pourazowe i osobowość dyssocjalna. Oddzielnym kwestionariuszem badano narażenie na różne przeciwności losu.

Okazało się, że poziom ekspozycji na stres był związany ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na dużą depresję i zaburzenia lękowe. Związek ten nie zależał od przynależności etnicznej ani płci badanych. Badanie to pokazuje związek przyczynowy pomiędzy nasileniem wydarzeń stresujących w życiu, a dużą depresją i zaburzeniami lękowymi.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-05-18

0 replies on “Obciążenie stresem, a ryzyko zaburzeń psychicznych u młodych dorosłych”