Kortyzol i katecholaminy w zaburzeniu stresowym pourazowym

Elisabeth Young and Naomi Breslau – Cortisol and catecholamines in posttraumatic stress disorder Arch Gen Psychiatry 2004;61:394
W Archives of General Psychiatry Elizabeth Young i Naomi Breslau opublikowały wyniki analizy związku pomiędzy poziomem katecholamin i kortyzolu w moczu, a występowaniem zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD-Posttraumatic Stress Disorder) w populacji ogólnej.

We wstępie pracy autorki podkreślają, że wcześniejsze badania dotyczące zależności pomiędzy PTSD a poziomami kortyzolu i katecholamin prowadzono przede wszystkim u weteranów wojennych. Poczynione w nich obserwacje trudno więc odnosić do populacji ogólnej, w której większość osób z PTSD stanowią kobiety.

U 292 uczestników badania (w tym 69 osób z PTSD) oznaczono stężenia katecholamin i kortyzolu w moczu stwierdzając, że pacjenci z PTSD w wywiadzie mieli znacząco wyższe wartości stężenia katecholamin niż osoby, które były eksponowane na stres, ale bez objawów PTSD oraz osoby, bez powodujących stres przeżyć traumatycznych.  Stężenia kortyzolu w moczu były we wszystkich analizowanych podgrupach podobne. W porównaniu z pozostałymi uczestnikami, jedynie kobiety z jednocześnie dużą depresją i PTSD miały znacząco wyższe stężenia kortyzolu w moczu.

We wnioskach autorzy podkreślają więc że, podwyższone wartości katecholamin w moczu są związane z wystąpieniem PTSD, a samo narażenie na wydarzenia traumatyczne nie powoduje wzrostu poziomu katecholamin.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2004-04-10