Zakaz palenia w miejscach publicznych zmniejsza częstość zawałów

Richard Sargent i wsp – Reduced incidence of admissions for myocardial infarction associated with public smoking ban: before and after study BMJ 2004;328:977
Palenie tytoniu, a także bierne palenie zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca. Wprowadzenie zakazu palenia w miejscach publicznych i w pracy może przyczynić się do redukcji narażenia na bierne palenie i konsumpcji papierosów.

W British Medical Journal opublikowano pracę oryginalną, oceniającą częstość przyjęć do szpitala z powodu zawału serca po wprowadzeniu restrykcyjnego prawa ograniczającego palenie w miejscach publicznych. Do analizy wybrano populację (ok. 70 000 mieszkańców) geograficznie izolowanej miejscowości Helena (Montana, USA), w której pomocy medycznej udziela jeden szpital. 5 czerwca 2002 roku miejscowe władze wydały zarządzenie zakazujące palenia papierosów w miejscach publicznych. Zarządzenie obowiązywało 6 miesiecy, do jego sądowego zawieszenia. Pozwoliło to ocenić częstość hospitalizacji z powodu zawału serca mieszkańców Heleny (grupa objęta „interwencją”) oraz osób mieszkających poza jej obszarem, gdzie zakaz nie obowiązywał (grupa „kontrolna”), przed i po wprowadzeniu zakazu.

Jak wykazano, zakaz palenia na terenie Helena związany był z istotną redukcją ilości przyjęć z rozpoznaniem zawału serca – w analizowanym okresie 24 w porównaniu do średnio 40 hospitalizacji w miesiącach przed wprowadzeniem i po zawieszeniu zarządzenia (95% przedział ufności: 31,7 do 0,3). Jednocześnie stwierdzono nieznamienny wzrost liczby hospitalizacji osób z poza tego obszaru.

Jak podkreślają autorzy, badanie po raz pierwszy potwierdziło istotny spadek liczby hospitalizacji z powodu zawału serca po wprowadzeniu zakazu palenia w miejscach publicznych, potwierdzony nie w obserwacji długoterminowej, ale bezpośrednio po wprowadzeniu regulacji prozdrowotnych. Wyniki pracy potwierdzają skuteczność zakazów prawnych w ograniczaniu skutków palenia. Powinno to zachęcać do przyjmowania podobnych rozwiązań prawnych w innych rejonach geograficznych. Wskazuje na to przykład stanu Kalifornia, w którym po wprowadzeniu kampanii edukacyjnych i restrykcyjnych przepisów prawa, wykazano najwyższą w USA redukcję zgonów z powodu zawału serca.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2004-04-24

0 replies on “Zakaz palenia w miejscach publicznych zmniejsza częstość zawałów”