Postępowanie pacjenta w bólu zawałowym – przykład USA i Japonii

Lawrence Liao i wsp – Differences in care-seeking behavior for acute chest pain in the United States and Japan Am Heart J 2004;147:630
Czas od początku bólu zawałowego do rozpoczęcia leczenia reperfuzyjnego należy do najbardziej kluczowych wskaźników rokowniczych. W American Heart Journal opublikowano pracę oryginalną, w której autorzy z National Tokyo Medical Center i Duke University Medical Center oceniali różnice w reakcjach mieszkańców Japonii i USA na wystąpienie bólu zawałowego.

W celu zebrania reprezentatywnych prób mieszkańców obu krajów autorzy pracy zatrudnili do wykonania badania ankietowego, zarówno w USA jak i w Japonii, Instytut Gallupa. Do analizy włączono dane losowo wybranych 1032 osób z USA i 1422 mieszkańców Japonii.

Ankietowanym przedstawiono sytuację z opisem typowego bólu zawałowego, nie ustępującego po 10 minutowym spoczynku. Respondentów poproszono o odpowiedzi na temat postępowania w opisanej sytuacji.

Jak wykazano, w porównaniu do USA, mniejsza liczba mieszkańców Japonii poszukiwałaby pomocy w izbie przyjęć oraz dzwoniąc po pogotowie ratunkowe (odpowiednio 16% vs 23% oraz 33% vs 56%). Mieszkańcy USA poszukiwaliby w przeważającej większości natychmiastowej pomocy medycznej (83% w porównaniu do 56% w Japonii). Mieszkańcy USA częściej deklarowali posiadanie stałej opieki medycznej (lekarz prowadzący) i łatwiej rozpoznawali zagrożenie płynące z opisanego bólu. Jednocześnie opisana sytuacja skłaniała ich do poszukiwania bezpośredniej pomocy w izbie przyjęć szpitala lub poprzez pogotowie ratunkowe, bez wcześniejszej wizyty lub porozumiewania się z lekarzem prowadzącym.

Badanie potwierdziło różnice w poszukiwaniu pomocy medycznej w sytuacji bólu zawałowego zależne od systemu opieki zdrowotnej, poziomu edukacji i uwarunkowań kulturowych. W opinii autorów jego wyniki dowodzą potrzeby szerokiej edukacji dotyczącej postępowania w sytuacji zawału serca. Doświadczenia europejskie i amerykańskie wskazują na skuteczność kampanii medialnych i edukacji prozdrowotnej.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2004-04-10

0 replies on “Postępowanie pacjenta w bólu zawałowym – przykład USA i Japonii”