Co zrobić, aby chorzy na nadciśnienie przyjmowali leki?

Knut Schroeder i wsp – How can we improve adherence to blood pressure-lowering medication in ambulatory care? Arch Intern Med 2004;164:722
Znacząca część osób z nadciśnieniem nie przestrzega starannie zaleceń lekarskich – według różnych szacunków jedynie 50 do 70 % chorych przyjmuje regularnie leki hipotensyjne.

W Archives of Internal Medicine ukazał się, opracowany przez Schroedera i wsp., przegląd badań nad skutecznością metod mogących poprawić systematyczność leczenia chorych z nadciśnieniem tętniczym. Korzystając z elektronicznych baz danych (MEDLINE, EMBASE, CINAHL, Cochrane Controlled Trials Register), autorzy zebrali wyniki 38 randomizowanych, prospektywnych badań klinicznych oceniających różne sposoby poprawy przestrzegania zaleceń (uproszczenie dawkowania leków, edukacja chorych, motywacja chorych do leczenia hipotensyjnego oraz kombinacje powyższych).

W 7 z 9 badań zmiana dawkowania leków hipotensyjnych z 2 razy na 1 raz na dobę przyniosła niemal 20% poprawę przestrzegania zaleceń (w jednym wykazano korzystny efekt hipotensyjny takiej zamiany – obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego o 6 mm Hg, P<0,01).

Obiecujące rezultaty uzyskano stosując strategie motywujące. Nie wykazano skuteczności metod ograniczajacych się do edukacji chorych. Działania kompleksowe obejmujące więcej niż jedną interwencję przynosiły 5-41% poprawę regularności stosowania leków w 8 z 18 badań.

Zdaniem autorów, dążąc do poprawy przestrzegania zaleceń przez chorych należy w pierwszej kolejności uprościć dawkowanie leków hipotensyjnych. Obiecujące wydają się strategie motywujące oraz interwencje kompleksowe, wymagają one jednak potwierdzenia w starannie przeprowadzonych próbach klinicznych. Badania takie są szczególnie ważne w kontekście starzenia sie populacji i stosowania wielu leków u chorych w starszym wieku.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2004-04-12

0 replies on “Co zrobić, aby chorzy na nadciśnienie przyjmowali leki?”